Quyết định 1001/QĐ-BNN-TY

Quyết định 1001/QĐ-BNN-TY năm 2014 về xuất hóa chất Chlorine dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế phòng chống dịch bệnh thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1001/QĐ-BNN-TY năm 2014 xuất hóa chất Chlorine hỗ trợ Thừa Thiên Huế chống dịch bệnh thủy sản


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1001/QĐ-BNN-TY

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT HÓA CHẤT CHLORINE DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH THỦY SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại công văn số 2297/UBND-NN ngày 07/5/2014 về việc xin hỗ trợ hóa chất tiêu độc Chlorin Indo 65% để xử lý môi trường, dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Công ty TNHH Tân An xuất cấp (không thu tiền) 15 tấn hóa chất Chlorine (65%) thuộc hàng dự trữ quốc gia cho tỉnh Thừa Thiên Huế để xử lý môi trường, dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản. Việc xuất cấp, giao nhận số hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng số hóa chất nêu trên theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Giám đốc Công ty TNHH Tân An và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Kế hoạch;
- Vụ Tài chính;
- Sở NN&PTNT tỉnh TT Huế;
- Lưu: VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1001/QĐ-BNN-TY

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1001/QĐ-BNN-TY
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2014
Ngày hiệu lực12/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1001/QĐ-BNN-TY

Lược đồ Quyết định 1001/QĐ-BNN-TY năm 2014 xuất hóa chất Chlorine hỗ trợ Thừa Thiên Huế chống dịch bệnh thủy sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1001/QĐ-BNN-TY năm 2014 xuất hóa chất Chlorine hỗ trợ Thừa Thiên Huế chống dịch bệnh thủy sản
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1001/QĐ-BNN-TY
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýVũ Văn Tám
        Ngày ban hành12/05/2014
        Ngày hiệu lực12/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1001/QĐ-BNN-TY năm 2014 xuất hóa chất Chlorine hỗ trợ Thừa Thiên Huế chống dịch bệnh thủy sản

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1001/QĐ-BNN-TY năm 2014 xuất hóa chất Chlorine hỗ trợ Thừa Thiên Huế chống dịch bệnh thủy sản

            • 12/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực