Quyết định 1001/QĐ-UBND

Quyết định 1001/QĐ-UBND năm 2008 về bãi bỏ khoản thu lệ phí tuyển sinh phổ thông do tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1001/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ khoản thu lệ phí tuyển sinh phổ thông Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1001/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 25 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ KHOẢN THU LỆ PHÍ TUYỂN SINH PHỔ THÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Công văn số 5706/BTC-CST ngày 16 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc không thu phí dự thi, dự tuyển;

Căn cứ Công văn số 62/HĐND-TH ngày 12 tháng 6 năm 2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc không thu lệ phí tuyển sinh phổ thông;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 928/STC-HCSN ngày 27 tháng 5 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ khoản thu lệ phí tuyển sinh phổ thông (phí dự thi, dự tuyển vào các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông) quy định tại khoản 1 mục III của Quy định mức thu học phí và lệ phí tuyển sinh áp dụng ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2078/2005/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ kỳ thi tuyển sinh trong năm 2008.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Kim Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1001/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1001/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2008
Ngày hiệu lực25/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1001/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1001/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ khoản thu lệ phí tuyển sinh phổ thông Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1001/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ khoản thu lệ phí tuyển sinh phổ thông Phú Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1001/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýLê Kim Anh
        Ngày ban hành25/06/2008
        Ngày hiệu lực25/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1001/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ khoản thu lệ phí tuyển sinh phổ thông Phú Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1001/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ khoản thu lệ phí tuyển sinh phổ thông Phú Yên

            • 25/06/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/06/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực