Quyết định 1002/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1002/QĐ-BGDĐT về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1002/QĐ-BGDĐT 2015 giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1002/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 211/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 4145/BTC-HCSN ngày 31/3/2015 về việc phân bổ dự toán chi NSNN năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đợt 2);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 (lần 2) cho các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2015 được giao, Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- KBNN Trung ương;
- Đơn vị sử dụng ngân sách;
- KBNN nơi đơn vị giao dịch
(Gửi qua đơn vị sử dụng ngân sách);
- Lưu: VT, Vụ K.HTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015

Đơn vị: Trường Đại học Nha Trang

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách: 1055504
(Kèm theo Quyết định số: 1002/QĐ-BGDĐT ngày 31/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đơn vị: triệu đồng

TT

Nội dung

Tổng số

Ghi chú

 

Dự toán chi ngân sách nhà nước

7.161,0

 

 

Nghiên cứu khoa học                        370 - 371

7.161,0

 

 

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

7.161,0

 

 

Chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm

 

 

Ghi chú:

- Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước được giao theo quy định lại Thông tư số 211/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính quy định tổ chức thực hiện dự toán ngán sách nhà nước năm 2015.

 

PHỤ LỤC SỐ 01

CHI TIẾT KINH PHÍ SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Đơn vị: Trường Đại học Nha Trang
(Kèm theo Quyết định số 1002/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Nội dung

Tổng số

Dự toán năm 2015

Ghi chú

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN

Kinh phí hoạt động thường xuyên

Kinh phí hoạt động không thường xuyên

 

TỔNG SỐ

7.161

7.161

 

 

 

I

Nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước

3.350

3.350

 

 

 

1

Nhiệm vụ nghiên cứu theo Nghị định thư

3.350

3.350

 

 

 

+

Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng từ phế liệu tôm và ứng dụng trong nông nghiệp

1.000

1.000

 

 

 

+

Hợp tác nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống giám sát sử dụng mạng cảm biến không dây trong kiểm soát chất lượng và tiết kiệm năng lượng cho chuỗi hậu cần thủy sản lạnh

2.350

2.350

 

 

 

II

Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ

3.811

3.811

 

 

 

1

Nhiệm vụ quỹ gen

330

330

 

 

 

+

Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen các loài ốc cối (Conus spp.), trai tai tượng (Tridacna spp.) và cá ngựa (Hippocampus spp.) ven biển Nam Trung bộ và Nam bộ Việt Nam

330

330

 

 

 

2

Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2013 chuyển tiếp

856

856

 

 

 

+

Nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm thịt và cá tại Việt Nam.

79

79

 

 

 

+

Nghiên cứu vòng đời của sán lá đơn chủ thuộc họ Capsalidae ký sinh trên cá biển nuôi tại Khánh Hòa

239

239

 

 

 

+

Nghiên cứu quy trình nuôi thu sinh khối loài Trùn chỉ (Limnodrilus hoffmeisieri).

239

239

 

 

 

+

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị hàn ma sát

299

299

 

 

 

3

Đề tài nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm chuyển tiếp

540

540

 

 

 

+

Nghiên cứu quá trình ôxy hóa lipid và acid béo của sản phẩm cá bớp (Rachycentron canadum) phi lê trong chế biến và bảo quản đông lạnh.

105

105

 

 

 

+

Nghiên cứu đặc điểm loài và phương thức lây nhiễm của kí sinh trùng Perkinsus spp. ký sinh trên nhuyễn thể tại Việt Nam.

100

100

 

 

 

+

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và thăm dò kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo tôm bác sĩ (Lysmata amboinensis De Mann, 1888)

90

90

 

 

 

+

Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá khoang cổ cam Amphiprion percula .

100

100

 

 

 

+

Nghiên cứu quy trình sản xuất tảo xoắn Spirulina platensis bằng nước biển.

100

100

 

 

 

+

Phát triển bền vững nghề nuôi tôm thẻ chân trắng tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ.

45

45

 

 

 

4

Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2015

35

35

 

 

 

+

Giải pháp vượt rào cản xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam.

35

35

 

 

 

5

Dự án sản xuất thử nghiệm năm 2014 chuyển tiếp

900

900

 

 

 

+

Xây dựng mô hình sản xuất giống cá chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepede, 1801) tại khu vực Bắc Trung Bộ

500

500

 

 

 

+

Xây dựng mô hình nuôi tôm he chân trắng ở Bắc Trung Bộ.

400

400

 

 

 

6

Dự án sản xuất thử nghiệm năm 2015

300

300

 

 

 

+

Hoàn thiện quy trình sản xuất lưới Đăng khai thác cá thu ở vùng biển Khánh Hòa

300

300

 

 

 

7

Dự án nâng cao chất lượng Tạp chí khoa học

500

500

 

 

 

+

Dự án nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học - công nghệ Thủy sản của Trường Đại học Nha Trang

500

500

 

 

 

8

Nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

350

350

 

 

 

+

Nghiên cứu công nghệ sản xuất vi nang sinh học sử dụng nấm men và ứng dụng trong tạo chất thơm/chất màu dạng bột

350

350

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1002/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1002/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2015
Ngày hiệu lực31/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1002/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 1002/QĐ-BGDĐT 2015 giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1002/QĐ-BGDĐT 2015 giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1002/QĐ-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhạm Mạnh Hùng
        Ngày ban hành31/03/2015
        Ngày hiệu lực31/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1002/QĐ-BGDĐT 2015 giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1002/QĐ-BGDĐT 2015 giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước

           • 31/03/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/03/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực