Quyết định 1008/QĐ-UBND

Quyết định 1008/QĐ-UBND năm 2014 thực hiện chuyên trang tuyên truyền về tỉnh Bình Định trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Nội dung toàn văn Quyết định 1008/QĐ-UBND 2014 chuyên trang tuyên truyền tỉnh Bình Định trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1008/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 10 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHUYÊN TRANG TUYÊN TRUYỀN VỀ TỈNH BÌNH ĐỊNH TRÊN TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 263/SKHĐT-TH ngày 25/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giáo Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, phối hợp với Tạp Chí Kinh tế và Dự báo (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện chuyên trang tuyên truyền về tỉnh Bình Định trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo. Thời gian thực hiện: trong quý II năm 2014.

Cấp bổ sung kinh phí số tiền 45.000.000 đồng (bốn mươi lăm triệu đồng) cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để hỗ trợ cho Tạp chí Kinh tế và Dự báo.

Nguồn kinh phí: từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2014.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính cấp phát số tiền nêu tại Điều 1 để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai thực hiện.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thực hiện chi tiêu, thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến và Đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2014
Ngày hiệu lực10/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1008/QĐ-UBND 2014 chuyên trang tuyên truyền tỉnh Bình Định trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1008/QĐ-UBND 2014 chuyên trang tuyên truyền tỉnh Bình Định trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýLê Hữu Lộc
        Ngày ban hành10/04/2014
        Ngày hiệu lực10/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1008/QĐ-UBND 2014 chuyên trang tuyên truyền tỉnh Bình Định trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1008/QĐ-UBND 2014 chuyên trang tuyên truyền tỉnh Bình Định trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo

            • 10/04/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/04/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực