Quyết định 1008/QĐ-UBND

Quyết định 1008/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hồng Phương- huyện Yên Lạc do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1008/QĐ-UBND năm 2013 giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1008/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ HỒNG PHƯƠNG-HUYỆN YÊN LẠC

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 253/TT-STC ngày 12/04/2013 (có biên bản thẩm định kèm theo),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá QSDĐ tại xã Hồng Phương- huyện Yên Lạc, nội dung cụ thể như sau:

TT

Khu vực, vị trí

Tổng Diện tích (m2)

Tổng số thửa đất

Số trình (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

1

Thửa số 01

103,8

01

3.500.000

3.500.000

2

Thửa số 19

117,5

01

3.000.000

3.000.000

3

Thửa số 08, 11, 15, 16

418,6

04

2.600.000

2.600.000

4

Thửa số 07, 12, 13, 14, 17, 18

615,7

06

2.200.000

2.200.000

5

Thửa số 02, 03, 04

297

03

2.000.000

2.000.000

6

Thửa số 05, 06, 09, 10

387

04

1.000.000

1.200.000

 

Tổng

1.939,6

19

 

 

Vị trí, diện tích các ô đất theo QHCT đã được UBND huyện Yên Lạc phê duyệt tại khu vực đã thu hồi, giao đất theo Quyết định số 3234/QĐ-UBND ngày 25/12/2012.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Căn cứ quyết định này, UBND huyện Yên Lạc: Chỉ đạo thực hiện, tổ chức đấu giá QSDĐ theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ; giao đất và cấp giấy CNQSDĐ cho các trường hợp trúng đấu giá QSDĐ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc; Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc; Chủ tịch UBND xã Hồng Phương và Thủ trưởng các cơ quan, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quang Hồng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2013
Ngày hiệu lực26/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1008/QĐ-UBND năm 2013 giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1008/QĐ-UBND năm 2013 giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýĐặng Quang Hồng
        Ngày ban hành26/04/2013
        Ngày hiệu lực26/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1008/QĐ-UBND năm 2013 giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1008/QĐ-UBND năm 2013 giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất

            • 26/04/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/04/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực