Quyết định 1009/QĐ-BTC

Quyết định 1009/QĐ-BTC năm 2020 về bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các đơn vị sự nghiệp thuộc các Cục thuộc khối cơ quan Bộ Tài chính

Nội dung toàn văn Quyết định 1009/QĐ-BTC 2020 bổ sung tiêu chuẩn sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1009/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC CÁC CỤC THUỘC KHỐI CƠ QUAN BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng là máy scan của các đơn vị sự nghiệp thuộc các Cục thuộc khối cơ quan Bộ Tài chính theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cổng TTĐT BTC (để đăng tải);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

PHỤ LỤC

TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC KHỐI CƠ QUAN BỘ TÀI CHÍNH
(Đính kèm Quyết định số 1009/QĐ-BTC ngày 02/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Loại tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá tối đa (trđ)

Chủng loại (tiêu chuẩn kỹ thuật) tối thiểu

Đối tượng sử dụng

1

Máy Scan loại 2

Chiếc

Trang bị theo số lượng thực tế tại các đơn vị theo đối tượng sử dụng

45

- Khổ giấy: A4

- Khay tự động nuốt giấy

- Tự động quét hai mặt

- Dung lượng khay tự động nuốt giấy ≥ 80 tờ

- Tốc độ quét 50 trang/phút hoặc 100 ảnh/phút

- Công suất tối đa ≥ 3000 trang/ngày

- Phần mềm nhận dạng tiếng Việt

- Bảo hành: 03 năm.

Các đơn vị sự nghiệp thuộc các Cục thuộc khối cơ quan Bộ Tài chính: 01 chiếc/01 đơn vị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1009/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1009/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2020
Ngày hiệu lực02/07/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 tháng trước
(04/07/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1009/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 1009/QĐ-BTC 2020 bổ sung tiêu chuẩn sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1009/QĐ-BTC 2020 bổ sung tiêu chuẩn sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1009/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýHuỳnh Quang Hải
        Ngày ban hành02/07/2020
        Ngày hiệu lực02/07/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 tháng trước
        (04/07/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1009/QĐ-BTC 2020 bổ sung tiêu chuẩn sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1009/QĐ-BTC 2020 bổ sung tiêu chuẩn sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng

              • 02/07/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/07/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực