Quyết định 101/2001/QĐ-UB

Quyết định 101/2001/QĐ-UB về việc thu tiền sử dụng đất theo Nghị định 38/2000/NĐ-CP đối với diện tích đất vượt hạn mức đất ở theo qui định khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 101/2001/QĐ-UB thu tiền sử dụng đất theo Nghị định 38/2000/NĐ-CP diện tích đất vượt hạn mức đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng


THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 101/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO NGHỊ ĐỊNH 38/2000/NĐ-CP NGÀY 23/8/2000 CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI DIỆN TÍCH ĐẤT VƯỢT HẠN MỨC ĐẤT Ở THEO QUI ĐỊNH KHI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Luật Đất đai;
Căn cứ nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất;
Xét đề nghị của Giám đốc sở Địa chính Nhà đất và Cục trưởng Cục Thuế tại tờ trình Liên ngành số 13208/TT-LN ngày 11/10/2001.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thu tiền sử dụng đất theo Nghị định 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 đối với diện tích đất vượt hạn mức đất ở theo qui định khi cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố như sau:

a- Đối với các trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ hợp lệ, khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mức thu tiền sử dụng đất theo qui định tại Khoản 1 và 2 Điều 7 theo Nghị định 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ áp dụng đối với diện tích đất trong hạn mức đất ở do UBND Thành phố qui định. Đối với diện tích đất vượt hạn mức đất ở phải nộp 100% tiền sử dụng đất.

b- Đối với các trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ hợp lệ, đã đựơc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày Nghị định 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ có hiệu lực thực hiện, có diện tích đất vượt hạn mức đất ở do UBND Thành phố qui định nhưng chưa nộp tiền sử dụnh đất, nay mới kê khai nộp tiền sử dụng đất thì thực hiện theo qui định tại Khoản a Điều này.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Chánh văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc Sở Địa chính Nhà đất, Tài chính Vật giá; Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

-          

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 101/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu101/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2001
Ngày hiệu lực31/10/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 101/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 101/2001/QĐ-UB thu tiền sử dụng đất theo Nghị định 38/2000/NĐ-CP diện tích đất vượt hạn mức đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 101/2001/QĐ-UB thu tiền sử dụng đất theo Nghị định 38/2000/NĐ-CP diện tích đất vượt hạn mức đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu101/2001/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýLê Quý Đôn
       Ngày ban hành31/10/2001
       Ngày hiệu lực31/10/2001
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 101/2001/QĐ-UB thu tiền sử dụng đất theo Nghị định 38/2000/NĐ-CP diện tích đất vượt hạn mức đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 101/2001/QĐ-UB thu tiền sử dụng đất theo Nghị định 38/2000/NĐ-CP diện tích đất vượt hạn mức đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng