Quyết định 101/2006/QĐ-BVHTT

Quyết định 101/2006/QĐ-BVHTT ban hành Quy chế khen thưởng trong liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn các lĩnh vực văn hóa - thông tin do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 101/2006/QĐ-BVHTT quy chế khen thưởng trong liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn lĩnh vực văn hóa - thông tin


BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 101/2006/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ KHEN THƯỞNG TRONG LIÊN HOAN, TRIỂN LÃM, HỘI THI, HỘI DIỄN CÁC LĨNH VỰC VĂN HOÁ-THÔNG TIN

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN

Căn cứ Luật Thi đua-Khen thưởng, ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua-Khen thư­ởng ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và h­ướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua-Khen th­ưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua-Khen thư­ởng ngày 14/6/2005;-Căn cứ Nghị định 63/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá-Thông tin;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế khen thưởng trong Liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn các lĩnh vực văn hoá-thông tin.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hoá-Thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam;
- TW đoàn TNCSHCM;
- TW Hội LHPN Việt Nam;
- UBTW Mặt trận tổ quốc VN;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Hội VHNT Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ, Công báo;
- Sở VHTT các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu VT, THTĐ(2).

BỘ TRƯỞNG
Lê Doãn Hợp

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 101/2006/QĐ-BVHTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu101/2006/QĐ-BVHTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2006
Ngày hiệu lực21/01/2007
Ngày công báo06/01/2007
Số công báoTừ số 11 đến số 12
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 101/2006/QĐ-BVHTT

Lược đồ Quyết định 101/2006/QĐ-BVHTT quy chế khen thưởng trong liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn lĩnh vực văn hóa - thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 101/2006/QĐ-BVHTT quy chế khen thưởng trong liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn lĩnh vực văn hóa - thông tin
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu101/2006/QĐ-BVHTT
       Cơ quan ban hànhBộ Văn hoá-Thông tin
       Người kýLê Doãn Hợp
       Ngày ban hành28/12/2006
       Ngày hiệu lực21/01/2007
       Ngày công báo06/01/2007
       Số công báoTừ số 11 đến số 12
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 101/2006/QĐ-BVHTT quy chế khen thưởng trong liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn lĩnh vực văn hóa - thông tin

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 101/2006/QĐ-BVHTT quy chế khen thưởng trong liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn lĩnh vực văn hóa - thông tin