Quyết định 101/QĐ-UBND

Quyết định 101/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và các tuyến nối điểm du lịch

Nội dung toàn văn Quyết định 101/QĐ-UBND 2019 xe chạy bằng năng lượng điện chở khách du lịch Quy Nhơn Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 10 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG XE 4 BÁNH CHẠY BẰNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN PHỤC VỤ CHỞ KHÁCH THAM QUAN, DU LỊCH TRONG KHU VỰC HẠN CHẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN VÀ CÁC TUYẾN NỐI ĐIỂM DU LỊCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông Vận tải Quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế;

Căn cứ Văn bản số 1318/TTg-CN ngày 27/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế;

Căn cứ Văn bản số 11449/BGTVT-VT ngày 10/10/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế;

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Văn bản số 01/TTr-SGTVT ngày 02/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện, với nội dung chính như sau:

1. Tên Đề án: Đề án thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn thành phố Quy Nhơn và các tuyến nối điểm du lịch.

2. Tên doanh nghiệp đăng ký khai thác: Chi nhánh Công ty Cổ phần Suntaxi tại Bình Định.

3. Phạm vi và tuyến đường hoạt động: Thực hiện theo quy định của UBND tỉnh Bình Định.

4. Số lượng phương tiện hoạt động: 50 xe điện (loại xe 8 chỗ ngồi), phân kỳ đầu tư như sau:

- Năm 2019: Đầu tư 40 xe;

- Năm 2020: Đầu tư 10 xe.

5. Thời gian hoạt động của xe điện: Từ 05 giờ đến 22 giờ hàng ngày; xe điện sẽ ngưng hoạt động khi có mưa bão, thời tiết xấu.

6. Thời gian hoạt động thí điểm Đề án:

- Từ ngày 15/01/2019 đến hết ngày 31/12/2020.

- Doanh nghiệp đăng ký khai thác phải đưa xe vào hoạt động trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày 15/01/2019.

Điều 2. Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, quản lý việc triển khai thực hiện Đề án nêu trên theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần SunTaxi tại Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 101/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu101/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2019
Ngày hiệu lực10/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 101/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 101/QĐ-UBND 2019 xe chạy bằng năng lượng điện chở khách du lịch Quy Nhơn Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 101/QĐ-UBND 2019 xe chạy bằng năng lượng điện chở khách du lịch Quy Nhơn Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu101/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýPhan Cao Thắng
        Ngày ban hành10/01/2019
        Ngày hiệu lực10/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 101/QĐ-UBND 2019 xe chạy bằng năng lượng điện chở khách du lịch Quy Nhơn Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 101/QĐ-UBND 2019 xe chạy bằng năng lượng điện chở khách du lịch Quy Nhơn Bình Định

            • 10/01/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực