Quyết định 1010/QĐ-BTTTT

Quyết định 1010/QĐ-BTTTT năm 2020 sửa đổi Quyết định 927a/QĐ-BTTTT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Nội dung toàn văn Quyết định 1010/QĐ-BTTTT 2020 sửa đổi Quyết định 927a/QĐ-BTTTT thủ tục hành chính về bưu chính


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1010/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 927a/QĐ-BTTTT NGÀY 01/6/2020 VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bưu chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định số 927a/QĐ-BTTTT ngày 01/6/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông như sau:

1. Mục Phí thủ tục Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (cấp Trung ương) được sửa đổi như sau:

Phí (nếu có):

+ Phạm vi liên tỉnh: 10.750.000 đồng

+ Quốc tế chiều đến: 14.750.000 đồng

+ Quốc tế chiều đi: 17.250.000 đồng

+ Quốc tế hai chiều: 19.750.000 đồng

2. Mục Phí thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (cấp tỉnh) được sửa đổi như sau:

Phí (nếu có):

5.375.000 đồng

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ trưởng (để b/c);
-
Các Thứ trưởng;
-
Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Sở TT&TT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
-
Cổng Thông tin điện tử của Bộ (để đưa tin);
-
Lưu: VT, Vụ BC (85), VP (P.KSTTHC).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Anh Tuấn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1010/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1010/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2020
Ngày hiệu lực15/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 tháng trước
(17/06/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1010/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 1010/QĐ-BTTTT 2020 sửa đổi Quyết định 927a/QĐ-BTTTT thủ tục hành chính về bưu chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1010/QĐ-BTTTT 2020 sửa đổi Quyết định 927a/QĐ-BTTTT thủ tục hành chính về bưu chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1010/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýPhạm Anh Tuấn
        Ngày ban hành15/06/2020
        Ngày hiệu lực15/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 tháng trước
        (17/06/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1010/QĐ-BTTTT 2020 sửa đổi Quyết định 927a/QĐ-BTTTT thủ tục hành chính về bưu chính

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1010/QĐ-BTTTT 2020 sửa đổi Quyết định 927a/QĐ-BTTTT thủ tục hành chính về bưu chính

              • 15/06/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/06/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực