Quyết định 1010/QĐ-UBND

Quyết định 1010/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh chế độ đối với đội tuyển bóng đá nam tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 1010/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh chế độ đội tuyển bóng đá nam Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1010/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 08 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ NAM TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg Ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH-UBTDTT ngày 09/4/2007 của liên Bộ Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Thể dục Thể thao về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh điểm c, mục 2 và một số nội dung điểm b, mục 3, Điều 1, Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 23/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chế độ đối với đội tuyển bóng đá nam tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

1. Điểm c, mục 2:

c) Mức hỗ trợ thêm ngoài chế độ định mức quy định tại điểm a, b nói trên

- Huấn luyện viên trưởng:

3.000.000 đồng/tháng/người;

- Huấn luyện viên phó:

2.300.000 đồng/tháng/người;

- Vận động viên loại 1:

2.300.000 đồng/tháng/người;

- Vận động viên loại 2:

1.700.000 đồng/tháng/người;

- Vận động viên loại 3:

1.000.000 đồng/tháng/người.

2. Một số nội dung điểm b, mục 3:

b) Các chế độ khác:

- Kinh phí xây dựng đội: 8.000.000 đồng/trận;

- Tiền nước uống và thuốc y tế: 1.000.000 đồng/trận.

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 23/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh; các nội dung tại văn bản số 1293/UBND-VX ngày 3 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh không còn giá trị thực hiện.

- Mức điều chỉnh nêu tại Điều 1 được áp dụng từ ngày 01/5/2014.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ VHTT&DL (b/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2014
Ngày hiệu lực08/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1010/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh chế độ đội tuyển bóng đá nam Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1010/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh chế độ đội tuyển bóng đá nam Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành08/05/2014
        Ngày hiệu lực08/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1010/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh chế độ đội tuyển bóng đá nam Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1010/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh chế độ đội tuyển bóng đá nam Lâm Đồng

            • 08/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực