Quyết định 1017/QĐ-UBND

Quyết định 1017/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1017/QĐ-UBND 2013 Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra kinh doanh vàng Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1017/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 02 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;

Căn cứ Thông tư số: 24/2012/NĐ-CP kinh doanh vàng">16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước, hướng dẫn một số điều của Nghị định số: 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;

Thực hiện Kế hoạch số: 216/KH-UBND ngày 02/7/2013 của UBND tỉnh về việc Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn tại Tờ trình số: 350/TTr-BKA ngày 26 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Đinh Ngọc Tùng - Phó Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn - Thanh tra viên - Trưởng đoàn;

2. Ông Lục Mạnh Thiếp - Phó Đội trưởng, Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn - Phó Trưởng đoàn.

3. Bà Trương Thị Phương - Trưởng Phòng Nghiên cứu tổng hợp và Kiểm soát nội bộ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn - Thành viên;

4. Ông Lê Văn Quỳnh - Phó Đội trưởng, Phòng CSĐT tội phạm Kinh tế và Chức vụ, Công an tỉnh Bắc Kạn - Thành viên;

5. Bà Nguyễn Thu Hương - Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn - Thành viên;

6. Ông Nguyễn Việt Thái - Chuyên viên Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn - Thành viên;

Điều 2. Đoàn kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng; kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ; sản xuất, gia công, chế tác vàng trang sức, mỹ nghệ theo các nội dung sau:

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước về việc cấp phép và các chế độ thông tin báo cáo.

- Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hoá đơn chứng từ trong hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ, hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ.

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về các loại vàng miếng được phép mua bán.

- Kiểm tra việc thực hiện đóng mã ký hiệu, hàm lượng vàng trên sản phẩm, công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng sản phẩm của vàng trang sức, mỹ nghệ.

- Kiểm tra việc niêm yết công khai tại các điểm giao dịch.

- Cơ sở vật chất, các biện pháp và trang thiết bị bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh vàng.

- Việc chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng.

Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày Nghị định số: 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 có hiệu lực thi hành là ngày 25/5/2012 đến thời điểm kiểm tra.

Thời hạn kiểm tra: Từ ngày 02/7/2013 đến ngày 31/7/2013.

Điều 3. Đoàn kiểm tra được sử dụng con dấu của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đối với các văn bản do Đoàn kiểm tra ban hành.

Đoàn kiểm tra liên ngành tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các thành viên có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1017/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/07/2013
Ngày hiệu lực 02/07/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1017/QĐ-UBND 2013 Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra kinh doanh vàng Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1017/QĐ-UBND 2013 Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra kinh doanh vàng Bắc Kạn
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Kạn
Người ký Hoàng Ngọc Đường
Ngày ban hành 02/07/2013
Ngày hiệu lực 02/07/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1017/QĐ-UBND 2013 Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra kinh doanh vàng Bắc Kạn

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1017/QĐ-UBND 2013 Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra kinh doanh vàng Bắc Kạn

  • 02/07/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/07/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực