Quyết định 1017/QĐ-UBND

Quyết định 1017/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình kích cầu du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 1017/QĐ-UBND 2014 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình kích cầu du lịch Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1017/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 09 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU DU LỊCH TRONG NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ văn bản số 196/TCDL-LH ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Tổng cục Du lịch về việc kéo dài thời gian thực hiện Chương trình kích cầu du lịch năm 2013 đến hết năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình kích cầu du lịch trong năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, với nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Các nội dung kế hoạch triển khai Chương trình kích cầu du lịch năm 2014 trên cơ sở các nội dung của Chương trình kích cầu du lịch trong năm 2013 và phải phù hợp với điều kiện thực tế, có tính khả thi, tạo sự đồng thuận của các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ khác liên quan trên địa bàn tỉnh; thu hút sự tham gia chủ động và tích cực của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, các điểm mua sắm và khu vui chơi giải trí nhằm thúc đẩy nhu cầu du lịch nội địa và quốc tế, góp phần tăng nguồn thu cho doanh nghiệp và cho ngân sách của địa phương.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Tham gia Chương trình đẩy mạnh thu hút khách du lịch quốc tế

- Nội dung thực hiện:

+ Vận động các khách sạn từ 1 - 5 sao, các hãng lữ hành vận chuyển, các khu, điểm du lịch, các điểm mua sắm tham gia đăng ký cung cấp miễn phí các dịch vụ sẵn có của doanh nghiệp cho các đoàn Famtrip để tăng cường quảng bá mạnh mẽ điểm đến.

+ Tham gia các chương trình đẩy mạnh thu hút khách du lịch quốc tế, các chương trình xúc tiến du lịch chung trong khuôn khổ hợp tác Asean.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch; Hiệp hội du lịch tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014.

2. Phát động chiến dịch làm sạch môi trường du lịch và nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư địa phương

- Nội dung thực hiện:

+ Tiếp tục triển khai việc thực hiện xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch tại các khu điểm du lịch, phấn đấu đến hết năm 2014 tất cả các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đều có nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch; tuyên truyền, vận động các nhà hàng, quán ăn thường xuyên làm sạch các nhà vệ sinh công cộng để phục vụ khách du lịch.

+ Vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, lịch sự khi giao tiếp và mua bán hàng hóa với khách du lịch tại các khu vực công cộng, các điểm mua sắm, các khu, điểm tham quan; phát động phong trào trồng hoa, cây xanh tại các khu vực công cộng, khuôn viên của các khu điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch.

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hiệp hội du lịch tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và những năm tiếp theo.

3. Phát động chiến dịch bán hàng giảm giá vào mùa thấp điểm

- Nội dung thực hiện:

+ Vận động, khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động khuyến mãi cho khách du lịch vào mùa thấp điểm; giảm giá dịch vụ cho khách từ 10 - 40% vào mùa thấp điểm; tích cực tham gia vào các hội chợ thương mại, du lịch được tổ chức trong nước và quốc tế.

+ Khuyến khích các Công ty lữ hành phối hợp với các khách sạn, các khu điểm du lịch, các điểm mua sắm xây dựng các chương trình tour giảm giá vào mùa thấp điểm. Khuyến khích các khách sạn áp dụng các chính sách khuyến mãi khác nhau để thu hút khách du lịch vào mùa thấp điểm như cung cấp miễn phí một phần dịch vụ để thu hút khách du lịch từ các thị trường trọng điểm đến Đà Lạt - Lâm Đồng tham quan và thưởng thức các đặc sản của địa phương.

+ Phối hợp làm việc với hãng hàng không Việt Nam để xây dựng kế hoạch phát động thị trường du lịch nội địa thông qua một số chương trình giảm giá vé vận chuyển cho các chương trình Famtrip đến Lâm Đồng, các chương trình thu hút khách du lịch.

+ Tiếp tục hưởng ứng chiến dịch tuyên truyền: "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Bộ Công Thương phát động. Các doanh nghiệp chủ động tổ chức chương trình khuyến mãi linh hoạt như: tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng, tặng thẻ ưu đãi, phiếu giảm giá hoặc vé mua sắm cho du khách...

+ Tùy theo điều kiện của từng đơn vị, doanh nghiệp có thể tổ chức các hoạt động đón vị khách thứ 1 triệu, 2 triệu...

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch; Hiệp hội du lịch tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá về du lịch

- Nội dung thực hiện:

+ Phát động chiến dịch quảng bá và giới thiệu Chương trình kích cầu du lịch Lâm Đồng năm 2014 thông qua các sự kiện, hoạt động tổ chức tại địa phương cũng như tại các sự kiện trong nước và quốc tế để giới thiệu rộng rãi các điểm đến, tiềm năng du lịch của địa phương, kích thích nhu cầu du lịch trong nước và quốc tế.

+ Xuất bản các ấn phẩm quảng bá du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng, các chương trình sự kiện tại các hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế; tổ chức chương trình Famtrip đến các điểm du lịch mới của tỉnh dành cho các công ty lữ hành, các cơ quan thông tấn báo chí.

+ Tham gia các chương trình quảng bá du lịch tại các hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế.

+ Tổ chức giới thiệu, quảng bá rộng rãi các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, các đợt khuyến mại, giảm giá... trên các phương tiện thông tin đại chúng, website về du lịch... đồng thời tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa và nội dung của chương trình kích cầu đến các tổ chức, đơn vị kinh doanh du lịch - dịch vụ, cộng đồng dân cư trên địa bàn toàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hiệp hội du lịch tỉnh; Cơ quan thông tấn báo chí.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014.

5. Tiếp tục phát động kế hoạch hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2014 - Tây Nguyên - Đà Lạt

- Nội dung thực hiện:

+ Đối với các khu điểm du lịch:

Tích cực đầu tư nâng cấp cảnh quan, bổ sung dịch vụ vui chơi giải trí phục vụ khách tham quan.

Xây dựng các công trình hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2014 - Tây Nguyên - Đà Lạt.

Tích cực trồng hoa và cây xanh; việc trồng cây phải gắn với công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ, góp phần tôn tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường sinh thái.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương quản lý tốt các đối tượng bán hàng rong trong và ngoài khu điểm du lịch nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách.

Các khu, điểm du lịch nằm trong chương trình tour du lịch đặc trưng tập trung xây dựng các sản phẩm, hoạt động chuyên đề để đưa vào phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2014 và những năm tiếp theo.

+ Đối với các cơ sở lưu trú du lịch:

Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị; củng cố, tăng cường nhân lực nhằm nâng cao chất lượng phục vụ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy; vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt không kinh doanh, phục vụ khách những thực phẩm, đồ uống không rõ nguồn gốc, kém chất lượng; đăng ký và bán đúng giá niêm yết; tuyệt đối không lợi dụng nâng giá trong bất kỳ thời điểm nào...

Trồng hoa, cây xanh hoặc bố trí cây xanh phù hợp với vị trí, kiến trúc của cơ sở.

Xây dựng các công trình, bổ sung sản phẩm dịch vụ, tổ chức các hoạt động sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2014 - Tây Nguyên - Đà Lạt.

+ Đối với các đơn vị kinh doanh lữ hành - vận chuyển:

Đầu tư bổ sung trang thiết bị, phương tiện vận chuyển, nâng cao chất lượng phục vụ, liên kết với các đơn vị lữ hành trong và ngoài nước đưa khách đến Đà Lạt - Lâm Đồng.

Tiếp tục xây dựng các chương trình khuyến mãi về giá tour, tuyến để thu hút khách. Các doanh nghiệp lữ hành xây dựng nhóm các sản phẩm đặc trưng cho các thị trường trọng điểm, mỗi thị trường ít nhất phải có một tour khuyến mại đặc biệt, giới thiệu chào bán đến tận khách du lịch tiềm năng để tạo điểm nhấn thu hút khách.

Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về sử dụng hướng dẫn viên và tổ chức tour du lịch.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Hiệp hội du lịch tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014.

6. Tăng cường công tác đảm bảo môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh

- Nội dung:

+ Chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị chức năng triển khai các nhiệm vụ nhằm tăng cường quản lý môi trường kinh doanh du lịch. Xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để khắc phục, chấn chỉnh, tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi trong hoạt động kinh doanh du lịch.

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra thường xuyên, định kỳ và đột xuất các khu vực dịch vụ trên địa bàn. Thông báo đường dây nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng, khu vực công cộng, đơn vị kinh doanh du lịch,...và cử cán bộ thường trực để kịp thời giải quyết, xử lý các thắc mắc khiếu kiện của du khách.

- Đơn vị chủ trì và thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố và các ngành chức năng

- Thời gian thực hiện: Năm 2014.

III. NHỮNG ƯU ĐÃI DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU DU LỊCH NĂM 2014

- Được giới thiệu miễn phí trên mạng Internet qua trang web của Chương trình kích cầu du lịch; trang web của ngành, ấn phẩm xúc tiến của địa phương.

- Các đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình được tuyên truyền quảng bá trên báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lâm Đồng thông qua chuyên mục du lịch Lâm Đồng.

- Được quảng bá tại các Hội chợ du lịch trong nước và quốc tế và trong các sự kiện của ngành tại địa phương.

- Được ưu tiên tham dự các sự kiện trong nước, địa phương.

- Được quảng bá hình ảnh chung trên báo Du Lịch, tạp chí Du Lịch, báo Công Thương và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

- Tham gia các sự kiện, hội chợ do địa phương tổ chức hoặc tham gia tại các địa phương khác được hỗ trợ 50 % phí thuê gian hàng.

- Tặng kỷ niệm chương hoặc tổ chức lễ tuyên dương tổng kết cuối năm cho các đơn vị có nhiều hoạt động tích cực, năng động tham gia Chương trình kích cầu du lịch.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Chương trình kích cầu năm 2014 do ngân sách tỉnh và kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan và các đơn vị kinh doanh du lịch - dịch vụ, tham mưu, đề xuất, theo dõi, đôn đốc và phối hợp triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch đã đề ra.

- Tham mưu, đề xuất về công tác thi đua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích tốt tham gia Chương trình kích cầu du lịch năm 2014.

- Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình kích cầu du lịch năm 2014, có văn bản báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch.

2. Sở Công Thương

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại gắn với Chương trình kích cầu du lịch năm 2014.

- Phát động các doanh nghiệp kinh doanh ký cam kết hưởng ứng chương trình; đảm bảo các quyền lợi đối với đơn vị cam kết tham gia; đồng thời, chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thường xuyên kiểm định, quản lý chất lượng hàng hóa. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết đối với các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch.

3. Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch

- Tập trung đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến tại các thị trường trọng điểm về du lịch, từ đó xây dựng thương hiệu cho du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng.

- Thực hiện quảng bá miễn phí cho các doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình kích cầu du lịch năm 2014 trên các ấn phẩm xúc tiến, quảng bá du lịch của địa phương.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết hợp tác phát triển du lịch, dịch vụ giữa Lâm Đồng với một số địa phương trong và ngoài nước.

4. Các Sở: Y tế; Tài nguyên và Môi trường

Chỉ đạo, giám sát công tác đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho khách du lịch và người dân. Phối hợp tham gia đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

5. Công an tỉnh

- Phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống các tệ nạn trong hoạt động kinh doanh du lịch tại các điểm tham quan du lịch và sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn.

- Chỉ đạo các đội kiểm tra trật tự trên các đường phố có trách nhiệm hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các xe chở khách du lịch.

6. Sở Giao thông vận tải

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển khách du lịch lưu thông và dừng đỗ trên các tuyến đường của thành phố và tại các nơi có điểm tham quan, mua sắm trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, kiểm tra, cấp giấy phép đối với phương tiện vận chuyển khách du lịch nhằm nâng cao chất lượng phương tiện vận chuyển và chất lượng phục vụ khách du lịch.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng

- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng chuyên mục về du lịch Lâm Đồng để tuyên truyền, giới thiệu về hình ảnh, con người Lâm Đồng và các đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tham gia hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch năm 2014.

- Thường xuyên tuyên truyền giới thiệu về các nội dung và hoạt động của Chương trình kích cầu du lịch năm 2014.

8. Hiệp hội du lịch tỉnh

- Chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai chương trình kích cầu tới các thành viên của Hiệp hội.

- Tuyên truyền phổ biến đến hội viên và cộng đồng doanh nghiệp về nội dung Kế hoạch; kiểm tra, giám sát đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc chương trình đã cam kết.

- Làm đầu mối, huy động các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ và cộng đồng dân cư có trách nhiệm tham gia tích cực chiến dịch kích cầu du lịch năm 2014 của Tỉnh.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân trên địa bàn thực hiện nếp sống văn minh đô thị, thân thiện, mến khách; xử lý tình trạng bán hàng rong mất mỹ quan ở những nơi công cộng, chèo kéo khách du lịch.

- Tổ chức, sắp xếp lại các ngành nghề kinh doanh tại khu vực chợ đêm đáp ứng nhu cầu tham quan, mua sắm, vui chơi giải trí, ăn uống về đêm cho du khách.

10. Các đơn vị kinh doanh du lịch

- Đăng ký, cam kết tham gia Chương trình kích cầu du lịch năm 2014, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung và chương trình đăng ký tham gia.

- Cung cấp thông tin về dịch vụ và giá khuyến mãi vào từng thời điểm khuyến mãi đến khách du lịch, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực của đội ngũ nhân viên tại đơn vị, tránh tình trạng cung cấp dịch vụ thấp hơn giá cam kết.

- Tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch, thương mại, các hội thi nghiệp vụ trong và ngoài nước do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

- Treo băng rôn, biểu ngữ hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch; tăng cường quảng bá, tuyên truyền, tiếp thị sản phẩm dịch vụ trong các sự kiện lớn do tỉnh tổ chức.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị kinh doanh du lịch tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này.

Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch của ngành, địa phương gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy và UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (b/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, VX2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2014
Ngày hiệu lực09/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1017/QĐ-UBND 2014 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình kích cầu du lịch Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1017/QĐ-UBND 2014 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình kích cầu du lịch Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành09/05/2014
        Ngày hiệu lực09/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1017/QĐ-UBND 2014 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình kích cầu du lịch Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1017/QĐ-UBND 2014 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình kích cầu du lịch Lâm Đồng

            • 09/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực