Quyết định 1017/QĐ-UBND

Quyết định 1017/QĐ-UBND năm 2008 ủy quyền giải quyết thủ tục xuất cảnh cho cán bộ, công nhân viên chức trong tỉnh đi nước ngoài về việc công hoặc riêng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1017/QĐ-UBND ủy quyền giải quyết thủ tục xuất cảnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1017/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 13 tháng 06 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC XUẤT CẢNH CHO CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC TRONG TỈNH ĐI NƯỚC NGOÀI VỀ VIỆC CÔNG HOẶC VIỆC RIÊNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 02/2008/TT-BNG ngày 04/02/2008 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước và ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 28/2005/QĐ-TTg ngày 01/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 2784/2005/QĐ-UBND ngày 01/11/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về các hoạt động đối ngoại của tỉnh Cao Bằng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng xem xét, giải quyết thủ tục xuất cảnh cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh đi nước ngoài về việc công hoặc việc riêng đối với các đối tượng không phải cấp Trưởng, phó các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; Chủ tịch HĐND, UBND cấp huyện, thị xã; Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Lô Ích Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2008
Ngày hiệu lực13/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1017/QĐ-UBND ủy quyền giải quyết thủ tục xuất cảnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1017/QĐ-UBND ủy quyền giải quyết thủ tục xuất cảnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýLô Ích Giang
        Ngày ban hành13/06/2008
        Ngày hiệu lực13/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1017/QĐ-UBND ủy quyền giải quyết thủ tục xuất cảnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1017/QĐ-UBND ủy quyền giải quyết thủ tục xuất cảnh

            • 13/06/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/06/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực