Quyết định 1019/2008/QĐ-UBND

Quyết định 1019/2008/QĐ-UBND bãi bỏ quy định mức thu phí an ninh, trật tự tại Quyết định 2302/2006/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1019/2008/QĐ-UBND bãi bỏ thu phí an ninh trật tự Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1019/2008/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 07 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUY ĐỊNH THU PHÍ AN NINH, TRẬT TỰ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2302/2006/QĐ-UBND NGÀY 08-8-2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03-12-2004;

Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01-11-2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn một số loại phí, lệ phí;

Thực hiện Văn bản số 2091/BTC-CST ngày 25-02-2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc miễn giảm các khoản phí, lệ phí theo Danh mục các loại phí, lệ phí được miễn ban hành kèm theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 748/TC-QLG ngày 27-3-2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ quy định mức thu phí an ninh, trật tự được quy định tại Quyết định số 2302/2006/QĐ-UBND ngày 08/8/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các tổ chức, cá nhân được miễn phí an ninh, trật tự.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vũ Nguyên Nhiệm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1019/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1019/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2008
Ngày hiệu lực07/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1019/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1019/2008/QĐ-UBND bãi bỏ thu phí an ninh trật tự Quảng Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1019/2008/QĐ-UBND bãi bỏ thu phí an ninh trật tự Quảng Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1019/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýVũ Nguyên Nhiệm
       Ngày ban hành07/04/2008
       Ngày hiệu lực07/04/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1019/2008/QĐ-UBND bãi bỏ thu phí an ninh trật tự Quảng Ninh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1019/2008/QĐ-UBND bãi bỏ thu phí an ninh trật tự Quảng Ninh

          • 07/04/2008

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 07/04/2008

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực