Quyết định 1019/QĐ-TCTK

Quyết định 1019/QĐ-TCTK năm 2008 về danh mục dân tộc, tôn giáo và nghề nghiệp áp dụng cho tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1019/QĐ-TCTK năm 2008 danh mục dân tộc tôn giáo nghề nghiệp


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1019/QĐ-TCTK

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DÂN TỘC, DANH MỤC TÔN GIÁO VÀ DANH MỤC NGHỀ NGHIỆP ÁP DỤNG CHO TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2009

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 94/2008/QĐ - TTg ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009;

Để đáp ứng yêu cầu của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành và áp dụng tạm thời các Danh mục thống kê kèm theo Quyết định này trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 gồm:

1. Danh mục Dân tộc Việt Nam;

2. Danh mục Tôn giáo Việt Nam;

3. Danh mục nghề nghiệp Việt Nam;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng tạm thời trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin,Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động Tổng cục Thống kê, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, Cục trưởng Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trưởng ban chỉ đạo TW(để b/c)
- Lãnh đạo Tổng cục Thống kê;
- Lưu: VT, PPCĐ, DSLĐ; VPBCĐTW.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đỗ Thức

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1019/QĐ-TCTK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1019/QĐ-TCTK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2008
Ngày hiệu lực12/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(06/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1019/QĐ-TCTK

Lược đồ Quyết định 1019/QĐ-TCTK năm 2008 danh mục dân tộc tôn giáo nghề nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1019/QĐ-TCTK năm 2008 danh mục dân tộc tôn giáo nghề nghiệp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1019/QĐ-TCTK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thống kê
        Người kýĐỗ Thức
        Ngày ban hành12/11/2008
        Ngày hiệu lực12/11/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (06/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1019/QĐ-TCTK năm 2008 danh mục dân tộc tôn giáo nghề nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1019/QĐ-TCTK năm 2008 danh mục dân tộc tôn giáo nghề nghiệp

            • 12/11/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/11/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực