Quyết định 102/2002/QĐ-TTg

Quyết định 102/2002/QĐ-TTg chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang thành Vườn quốc gia Vũ Quang , tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 102/2002/QĐ-TTg chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang thành Vườn quốc gia Vũ Quang , tỉnh Hà Tĩnh


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 102/2002/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VŨ QUANG THÀNH VƯỜN QUỐC GIA VŨ QUANG , TỈNH HÀ TĨNH 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 12 tháng 8 năm 1991;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1674/BNN-KL ngày 24 tháng 6 năm 2002) và của ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (tờ trình số 97 TT/UB-NL2 ngày 23 tháng 7 năm 2002),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh thành Vườn quốc gia trong hệ thống các khu rừng đặc dụng Việt Nam, gồm các nội dung sau:

1. Tên gọi: Vườn quốc gia Vũ Quang .

2. Vị trí, toạ độ địa lý, quy mô diện tích Vườn quốc gia Vũ Quang:

- Vị trí địa lý:

Vườn quốc gia Vũ Quang nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Hà Tĩnh, cách thị xã Hà Tĩnh 75 km.

- Phía Đông giáp xã Hoà Hải, huyện Hương Khê.

- Phía Tây giáp xã Sơn Kim huyện Hương Sơn.

- Phía Nam giáp biên giới Việt Nam - Lào.

- Phía Bắc giáp xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, và các xã Hương Đại, Hương Minh, huyện Vũ Quang.

- Toạ độ địa lý:

+ Từ 180 09!đến 180 26! vĩ độ Bắc,

+ Từ 1050 16! đến 1050 33I kinh độ Đông .

- Quy mô diện tích và các phân khu chức năng:

Tổng diện tích: 55. 028, 9 ha.

Trong đó:

- Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: 38. 800,0 ha.

- Phân khu phục hồi sinh thái: 16. 184,9 ha.

- Phân khu hành chính dịch vụ: 44,0 ha.

Vùng đệm của Vườn quốc gia Vũ Quang có diện tích là 6.254,4 ha bao gồm các xã:Hương Điền, Hương Quang, Hương Đại, Hương Minh, Hương Thọ (huyện Vũ Quang), Hoà Hải (huyện Hương Khê), Sơn Tây, Sơn Kim (huyện Hương Sơn) và một phần xã Sơn Thọ (huyện Vũ Quang).

3. Mục tiêu nhiệm vụ của Vườn quốc gia Vũ Quang:

- Bảo tồn mẫu chuẩn về hệ sinh thái rừng Bắc Trường Sơn, bảo tồn sự đa dạng sinh học đặc trưng của vùng rừng tự nhiên phía Tây Nam khu IV, thuộc dãy Trường Sơn tiếp giáp với biên giới Việt Nam - Lào.

- Góp phần duy trì sự cân bằng sinh thái và gia tăng độ che phủ rừng, bảo đảm an ninh môi trường và sự phát triển bền vững về tự nhiên kinh tế của các tỉnh Khu IV, đồng thời phát huy các giá trị của hệ sinh thái rừng phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, tham quan và du lịch sinh thái.

Điều 2. Giao ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp quản lý Vườn quốc gia Vũ Quang.

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm:

- Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và phát triển Vườn quốc gia Vũ Quang và Dự án đầu tư xây dựng và phát triển vùng đệm của Vườn quốc gia Vũ Quang theo các quy định hiện hành.

- Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự án phát triển du lịch sinh thái thuộc Vườn quốc gia Vũ Quang.

Điều 3. Về tổ chức và bộ máy của Vườn quốc gia Vũ Quang:

Giao Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quyết định về tổ chức và bộ máy quản lý của Vườn quốc gia Vũ Quang trên cơ sở những quy định tại Quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên ban hành kèm theo Quyết định số 08/2001/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến thống nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Thủy sản, Khoa học, Công nghệ và Môi truờng,
- Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ,
- Tổng cục Địa chính,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh,
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Vườn quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh,
- Công báo,
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
- Lưu: NN (5), VT,
QĐ CH VQG Lò Giò Xa Mát

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Công Tạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 102/2002/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu102/2002/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2002
Ngày hiệu lực14/08/2002
Ngày công báo31/08/2002
Số công báoSố 42
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 102/2002/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 102/2002/QĐ-TTg chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang thành Vườn quốc gia Vũ Quang , tỉnh Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 102/2002/QĐ-TTg chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang thành Vườn quốc gia Vũ Quang , tỉnh Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu102/2002/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Công Tạn
        Ngày ban hành30/07/2002
        Ngày hiệu lực14/08/2002
        Ngày công báo31/08/2002
        Số công báoSố 42
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 102/2002/QĐ-TTg chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang thành Vườn quốc gia Vũ Quang , tỉnh Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 102/2002/QĐ-TTg chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang thành Vườn quốc gia Vũ Quang , tỉnh Hà Tĩnh

           • 30/07/2002

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/08/2002

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/08/2002

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực