Quyết định 102/2007/QĐ-UBND

Quyết định 102/2007/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 của tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Quyết định 102/2007/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/2007/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 17 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2008

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Điều 10 Luật Tổ chức HĐND và Ủy ban Nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 19/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008; Quyết định số 187/QĐ-BKH ngày 19/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc Ngân sách Nhà nước năm 2008 và Quyết định số 3568/QĐ-BTC ngày 20/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2008 cho tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Nghị quyết số 28/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho các sở, ban, ngành, UBND thành phố Pleiku, các thị xã An Khê, Ayunpa và các huyện, các doanh nghiệp Nhà nước, các chủ đầu tư, chủ dự án chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 (có bảng chi tiết kèm theo).

Điều 2. Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND thành phố Pleiku, thị xã An Khê, AyunPa và các huyện, các doanh nghiệp, các chủ đầu tư, chủ dự án tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch năm 2008 đã được giao.

Điều 3. Uỷ quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính thông báo các chỉ tiêu hướng dẫn để cụ thể hóa các chỉ tiêu kế hoạch do Uỷ ban Nhân dân tỉnh giao.

Điều 4. Các Ông Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Pleiku, các thị xã An Khê, Ayunpa và các huyện; Giám đốc các doanh nghiệp, các chủ đầu tư, chủ dự án chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 102/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu102/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2007
Ngày hiệu lực27/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 102/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 102/2007/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 102/2007/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu102/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýPhạm Thế Dũng
        Ngày ban hành17/12/2007
        Ngày hiệu lực27/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 102/2007/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 102/2007/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

            • 17/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực