Quyết định 102/QĐ-UBND

Quyết định 102/QĐ-UBND năm 2018 công bố văn bản hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang hết hiệu lực toàn bộ trong lĩnh vực đấu giá tài sản

Nội dung toàn văn Quyết định 102/QĐ-UBND 2018 công bố văn bản đấu giá tài sản hết hiệu lực toàn bộ Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 15 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố văn bản quy định chi tiết của Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ trong lĩnh vực đấu giá tài sản, gồm:

1. Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

2. Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang sửa đổi khoản 1 Điều 2 và bổ sung khoản 4 Điều 7 của Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

3. Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Lý do hết hiệu lực: Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001, Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản và các văn bản có liên quan đã hết hiệu lực.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 102/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu102/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2018
Ngày hiệu lực15/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 102/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 102/QĐ-UBND 2018 công bố văn bản đấu giá tài sản hết hiệu lực toàn bộ Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 102/QĐ-UBND 2018 công bố văn bản đấu giá tài sản hết hiệu lực toàn bộ Tiền Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu102/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
       Người kýLê Văn Nghĩa
       Ngày ban hành15/01/2018
       Ngày hiệu lực15/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 102/QĐ-UBND 2018 công bố văn bản đấu giá tài sản hết hiệu lực toàn bộ Tiền Giang

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 102/QĐ-UBND 2018 công bố văn bản đấu giá tài sản hết hiệu lực toàn bộ Tiền Giang

        • 15/01/2018

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 15/01/2018

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực