Quyết định 1020/QĐ-UBND

Quyết định 1020/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt đề án tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công thương tỉnh Trà Vinh

Quyết định 1020/QĐ-UBND 2008 phê duyệt tổ chức bộ máy nhiệm vụ quyền hạn Sở Công thương Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 32/2015/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 28/12/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 1020/QĐ-UBND 2008 phê duyệt tổ chức bộ máy nhiệm vụ quyền hạn Sở Công thương Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1020/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 14 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28/5/2008 của Bộ Công thương - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét Tờ trình số 16/TTr- SCT ngày 26/6/2008 của Giám đốc Sở Công thương và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề án tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công thương theo Đề án số 01/ĐA-SCT ngày 26/6/2008 của Sở Công thương tỉnh Trà Vinh:

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công thương:

- Thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28/5/2008 của Bộ Công thương - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

- Thực hiện các mặt công tác khác theo sự chỉ đạo của Bộ, Ngành Trung ương và của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác công thương ở địa phương.

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

 a) Lãnh đạo Sở:

- Sở Công thương có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc; Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Văn phòng.

- Thanh tra.

- Phòng Kế hoạch- Tài chính.

- Phòng Kỹ thuật an toàn - Điện năng và Môi trường.

- Phòng Quản lý Thương mại.

- Phòng Quản lý Công nghiệp.

3. Các đơn vị trực thuộc Sở Công thương bao gồm:

- Chi cục Quản lý thị trường.

- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 77/2004/QĐ-UBT ngày 17/11/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công nghiệp và Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND ngày 03/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Trà Vinh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Công thương, Thủ trưởng các Sở - Ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện - thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Hoàn Kim

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2008
Ngày hiệu lực14/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/12/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1020/QĐ-UBND 2008 phê duyệt tổ chức bộ máy nhiệm vụ quyền hạn Sở Công thương Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1020/QĐ-UBND 2008 phê duyệt tổ chức bộ máy nhiệm vụ quyền hạn Sở Công thương Trà Vinh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1020/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýTrần Hoàn Kim
       Ngày ban hành14/07/2008
       Ngày hiệu lực14/07/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/12/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1020/QĐ-UBND 2008 phê duyệt tổ chức bộ máy nhiệm vụ quyền hạn Sở Công thương Trà Vinh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1020/QĐ-UBND 2008 phê duyệt tổ chức bộ máy nhiệm vụ quyền hạn Sở Công thương Trà Vinh