Quyết định 1021/QĐ-HQLS

Quyết định 1021/QĐ-HQLS năm 2012 quy định chế độ quản lý, sử dụng dấu nghiệp vụ hải quan mới của Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1021/QĐ-HQLS năm 2012 quy định chế độ quản lý sử dụng dấu nghiệp vụ


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1021/QĐ-HQLS

Lạng Sơn, ngày 23 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG DẤU NGHIỆP VỤ HẢI QUAN MỚI CỦA CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU HỮU NGHỊ

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 1200/2001/QĐ-TCHQ ngày 23/11/2001 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy định chế độ quản lý, sử dụng các dấu nghiệp vụ hải quan;

Căn cứ Quyết định số 2320/QĐ-TCHQ ngày 19/10/2012 của Tổng cục Hải quan về việc thành lập Đội nghiệp vụ Co Sâu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu hữu nghị trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 04 (bốn) mẫu dấu nghiệp vụ hải quan gồm: 02 mẫu dấu nghiệp vụ sử dụng tại Đội nghiệp vụ Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị; 02 mẫu dấu sử dụng tại Đội Nghiệp vụ Co Sâu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị (có mẫu dấu đính kèm) và quy định chế độ quản lý, sử dụng các dấu nghiệp vụ hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2012. Bãi bỏ các quy định trước đây có liên quan đến mẫu dấu nghiệp vụ Hải quan của Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị do Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn ban hành.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng phòng giám sát quản lý, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chi cục trưởng Chi cục HQCK Hữu Nghị và các Chi cục thuộc, trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Cục;
- TCHQ (để b/c);
- Lưu VT, TH.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vy Công Tường

 

PHỤ LỤC

MẪU DẤU NGHIỆP VỤ
(Kèm theo Quyết định số 1021/HQLS-VP ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn)

1. Mẫu dấu nghiệp vụ sử dụng tại Đội nghiệp vụ Chi cục HQCK Hữu Nghị

Mẫu số 2

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN

CHI CỤC HẢI QUAN CK
HỮU NGHỊ
(1)

Mẫu số 3

CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN
CHI CỤC HẢI QUAN CK HỮU NGHỊ

* 22-11-2012 *

ĐÃ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN (1)

2. Mẫu dấu nghiệp vụ sử dụng tại Đội nghiệp vụ Co Sâu thuộc Chi cục HQCK Hữu Nghị

Mẫu số 2

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN

CHI CỤC HẢI QUAN CK
HỮU NGHỊ
(2)

Mẫu số 3

CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN
CHI CỤC HẢI QUAN CK HỮU NGHỊ

* 22-11-2012 *

ĐÃ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN (2)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1021/QĐ-HQLS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1021/QĐ-HQLS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2012
Ngày hiệu lực01/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1021/QĐ-HQLS

Lược đồ Quyết định 1021/QĐ-HQLS năm 2012 quy định chế độ quản lý sử dụng dấu nghiệp vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1021/QĐ-HQLS năm 2012 quy định chế độ quản lý sử dụng dấu nghiệp vụ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1021/QĐ-HQLS
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýVy Công Tường
        Ngày ban hành23/11/2012
        Ngày hiệu lực01/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1021/QĐ-HQLS năm 2012 quy định chế độ quản lý sử dụng dấu nghiệp vụ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1021/QĐ-HQLS năm 2012 quy định chế độ quản lý sử dụng dấu nghiệp vụ

            • 23/11/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực