Quyết định 1023/QĐ-BGTVT

Quyết định 1023/QĐ-BGTVT năm 2010 thay thế thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1023/QĐ-BGTVT thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1023/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 2034/QĐ-BGTVT ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Thứ trưởng Trương Tấn Viên là Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Hội đồng) thay Thứ trưởng Trần Doãn Thọ đã nghỉ hưu.

Điều 2.

Thứ trưởng Trương Tấn Viên có nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Quyết định số 2034/QĐ-BGTVT ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải và Quy chế làm việc của Hội đồng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 3200/QĐ-BGTVT ngày 03 tháng 11 năm 2009.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, các Cục trưởng thuộc Bộ, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, các Tổng Biên tập: Báo Giao thông vận tải, Báo Bạn đường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng PHCTPBGDPL của Chính phủ;
- Các Thứ trưởng;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Thành viên Hội đồng PHCTPBGDPL của Bộ GTVT;
- Tổ trưởng Tổ Thường trực;
- Vụ PBDGPL - Bộ Tư pháp;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG  
Hồ Nghĩa Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1023/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1023/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2010
Ngày hiệu lực19/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1023/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 1023/QĐ-BGTVT thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1023/QĐ-BGTVT thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1023/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýHồ Nghĩa Dũng
        Ngày ban hành19/04/2010
        Ngày hiệu lực19/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1023/QĐ-BGTVT thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1023/QĐ-BGTVT thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật

            • 19/04/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/04/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực