Quyết định 1024/QĐ-UBND

Quyết định 1024/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến Thương mại tỉnh Hải Dương năm 2019

Nội dung toàn văn Quyết định 1024/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Chương trình xúc tiến Thương mại tỉnh Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1024/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 28 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 396/TTr-SCT ngày 15/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình xúc tiến Thương mại tỉnh Hải Dương năm 2019, với các nội dung chính như sau:

I. THÔNG TIN - THỊ TRƯỜNG

1. Xây dựng và phát hành mới Catalogues song ngữ Việt - Anh.

2. Xây dựng bản tin kinh tế - Công nghiệp và Thương mại Hải Dương.

3. In sao đĩa DVD quảng bá tiềm năng kinh tế Công nghiệp và Thương mại.

4. Duy trì hoạt động, liên kết Trang thông tin điện tử Ngành Công Thương tiếng Việt và tiếng Anh.

5. In sao danh bạ doanh nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2019.

6. Kết nối cộng tác viên thông tin - thị trường tại 12 huyện, thành phố trong tỉnh.

7. Giới thiệu, quảng bá thương hiệu, sản phẩm doanh nghiệp tỉnh Hải Dương trên Cổng thông tin điện tử xuất khẩu Việt Nam tại địa chỉ: http://vietnamexport.com.

8. In sao kẹp File, brochure giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương.

9. In sao cuốn Cẩm nang nông sản thực phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương.

10. Xây dựng phim phóng sự quảng bá, giới thiệu thương hiệu và sản phẩm doanh nghiệp tỉnh Hải Dương.

II. THAM GIA HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM, KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG VÀ QUẢNG BÁ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

1. Tham gia Hội chợ thương mại VietNam Expo tại Hà Nội.

2. Tham gia Hội chợ công nghiệp và thương mại quốc tế tại Quảng Bình.

3. Tham gia Hội chợ hành lang kinh tế Đông Tây tại Đà Nng.

4. Tham gia Hội chợ thương mại quốc tế vùng Tây Bắc tại Điện Biên.

5. Tham gia Hội chợ OCOP tại Quảng Ninh.

6. Tham gia Hội chợ thương mại đồng bằng sông Cửu Long tại Kiên Giang.

7. Tham gia Hội chợ Giống và Nông nghiệp công nghệ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Tham gia Lễ hội Nam Bộ tại Cần Thơ.

9. Tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Nha Trang 2019.

10. Tham gia Hội chợ thương mại Việt Nam - Lào.

11. Hỗ trợ xúc tiến thương mại sản phẩm Gốm Chu Đậu;

12. Hỗ trợ xúc tiến thương mại vải thiều Thanh Hà.

13. Hỗ trợ dán tem truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nông sản.

14. Tham gia Hội nghị giao ban Xúc tiến thương mại phía Bắc tại Ninh Bình hoặc Phú Thọ.

III. ĐÀO TẠO NÂNG CAO NGHIỆP VỤ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

1. Tchức 10 (mười) khóa đào tạo, hội thảo nâng cao nghiệp vụ xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp, hợp tác xã.

2. Tham gia 01 (một) khóa đào tạo nghiệp vụ thông tin và xúc tiến thương mại chuyên sâu tại Cục Xúc tiến thương mại.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại năm 2019 (theo dự toán) là 3.816.000.000 đồng (Ba tỷ, tám trăm mười sáu triệu đồng). Trong đó:

- Ngân sách tỉnh là 2.150.000.000 đồng (Hai tỷ, một trăm năm mươi triệu đồng);

- Doanh nghiệp thực hiện là 1.666.000.000 đồng (Một tỷ, sáu trăm sáu sáu triệu đồng).

Điều 2. Giao Sở Công Thương - cơ quan quản lý nhà nước về chương trình:

- Chỉ đạo Trung tâm xúc tiến Thương mại - đơn vị chtrì thực hiện chương trình phối hợp với các đơn vị, các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp có liên quan thuộc mọi thành phần kinh tế đang hoạt động trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến Thương mại năm 2019 theo đúng quy định hiện hành;

- Căn cứ tổng kinh phí đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Sở Công Thương phân bkinh phí thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại năm 2019 cho Trung tâm xúc tiến Thương mại tỉnh Hải Dương để chủ trì thực hiện theo quy định; giám sát việc thực hiện các nội dung trong chương trình đảm bảo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đã đ ra.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tài chính xem xét, thẩm định trình UBND tỉnh quyết định kinh phí đảm bo thực hiện Chương trình xúc tiến Thương mại năm 2019 theo đúng quy định tài chính hiện hành; đng thời hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, xét duyệt, quyết toán kinh phí.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan và Giám đốc Trung tâm xúc tiến Thương mại tỉnh Hải Dương căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 4;
- Ph
ó Chánh VPUBND tỉnh: Ô. Khuyến;
- Phó Trưởng phòng Kinh tế: Bà Thư;
- Lưu: VP, T
hụy.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1024/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1024/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2019
Ngày hiệu lực28/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1024/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1024/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Chương trình xúc tiến Thương mại tỉnh Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1024/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Chương trình xúc tiến Thương mại tỉnh Hải Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1024/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành28/03/2019
        Ngày hiệu lực28/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1024/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Chương trình xúc tiến Thương mại tỉnh Hải Dương

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1024/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Chương trình xúc tiến Thương mại tỉnh Hải Dương

             • 28/03/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/03/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực