Quyết định 103/2001/QĐ-UB

Quyết định 103/2001/QĐ-UB về thành lập Ban Quản lý đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 103/2001/QĐ-UB thành lập Ban Quản lý đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 103/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 :
Căn cứ Quyết định số 367/TTg ngày 04 tháng 6 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quyết định số 123/1998/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 103/TCCQ ngày 30 tháng 10 năm 2001 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Ban Quản lý đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm (gọi tắt là Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm), nhằm thực hiện việc quản lý đầu tư và xây dựng trong Khu đô thị này theo đúng quy hoạch, kế hoạch và pháp luật.

Điều 2. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, có con dấu riêng, được mở tài khoản ở kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm có các nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm như sau :

3.1. Tổ chức lập quy hoạch chi tiết trong phạm vi Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trình Ủy ban nhân dân thành phố và cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3.2. Xây dựng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng của Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định này.

3.3. Xây dựng phương án thu hút các nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài bằng nhiều hình thức phù hợp với quy định của pháp luật; nghiên cứu các dự án đầu tư trọng điểm và tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

3.4. Chủ trì phối hợp với các cơ quan Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng đất đai; xây dựng chính sách đền bù, tái định cư và phối hợp với các tổ chức có liên quan thực hiện công tác đền bù, tái định cư theo quy định của pháp luật.

3.5. Hướng dẫn, tiếp nhận, tổ chức thẩm định các dự án đầu tư (nghiên cứu tiền khả thi, khả thi) và trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cấp giấy phép đầu tư theo quy định hiện hành ; theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư sau khi đã được phê duyệt hoặc cấp giấy phép đầu tư.

3.6. Thực hiện nhiệm vụ quản lý, hướng dẫn đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo quy hoạch và sự phân công của Ủy ban nhân dân thành phố; theo dõi, kiểm tra, giám sát việc đầu tư; trực tiếp quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị đảm bảo hiệu quả kinh tế và xã hội.

3.7. Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 2 và các sở-ngành thành phố để giải quyết các công tác có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm.

3.8. Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ủy quyền quản lý Nhà nước một mặt về đầu tư và xây dựng trên địa bàn Khu đô thị mới.

Điều 4. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

Điều 5. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm gồm có Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban và các Ủy viên.

Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban và các Ủy viên của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm và bãi nhiệm.

Bộ máy giúp việc của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm và Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố.

Điều 6. Kinh phí hoạt động của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm thuộc ngân sách Nhà nước theo quy định; Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm được phép thu và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn theo quy định.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 8. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh - Vật giá, Kiến trúc sư trưởng thành phố, Viện trưởng Viện Quy hoạch, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất, Giám đốc Sở Giao thông công chánh, Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư Phát triển đô thị, Giám đốc Chi nhánh ngân hàng Nhà nước thành phố, Chi nhánh kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2 và Trưởng Ban quản lý Khu Thủ Thiêm có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận :  
- Như điều 8
- Văn phòng Chính phủ
- Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ
- Bộ Xây dựng
- Bộ Giao thông vận tải
- Bộ Tài chánh
- Tổng cục Địa chính  
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban Tổ chức Thành Ủy
- Công an TP (PC.13)
- Ban TCCQ/TP
- VP. HĐ- UB : CPVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (TH)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 103/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu103/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2001
Ngày hiệu lực01/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 103/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 103/2001/QĐ-UB thành lập Ban Quản lý đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 103/2001/QĐ-UB thành lập Ban Quản lý đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu103/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành01/11/2001
        Ngày hiệu lực01/11/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 103/2001/QĐ-UB thành lập Ban Quản lý đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 103/2001/QĐ-UB thành lập Ban Quản lý đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm

            • 01/11/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/11/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực