Quyết định 103/2002/QĐ-UB

Quyết định 103/2002/QĐ-UB về Đơn giá thuê bao quét thu gom rác đường phố trên toàn thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 103/2002/QĐ-UB Đơn giá thuê bao quét thu gom rác đường phố trên toàn thành phố đã được thay thế bởi Quyết định 5299/2006/QĐ-UBND đơn giá dự toán công tác thuê bao quét thu gom rác đường phố thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 30/11/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 103/2002/QĐ-UB Đơn giá thuê bao quét thu gom rác đường phố trên toàn thành phố


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 103/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ĐƠN GIÁ THUÊ BAO QUÉT THU GOM RÁC ĐƯỜNG PHỐ TRÊN TOÀN THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ quyết định số 17/2001/QĐ-BXD ngày 07/8/2001 của Bộ Xây dựng về việc ban hành tập định mức dự toán chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị;
Căn cứ Chỉ thị số 05/2001/CT-UB ngày 02/5/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc áp dụng mức lương tối thiểu đối với các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích; Chỉ thị số 04/2002/CT-UB ngày 27/02/2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương đối với các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích không vì mục đích lợi nhuận;
Xét đề nghị của Liên Sở Giao thông công chánh, Sở Tài chánh – Vật giá và Sở Lao động Thương binh và Xã hội (Tờ trình số 08/TTLS-GTCC-TCVG-LĐTBXH ngày 23/8/2002) về việc đơn giá thuê bao quét thu gom rác đường phố của Quận – Huyện;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay phê duyệt và ban hành đơn giá thuê bao quét thu gom rác đường phố do Liên Sở Giao thông công chánh, Sở Tài chánh – Vật giá và Sở Lao động Thương binh và Xã hội trình tại Tờ trình số 08/TTLS-GTCC-TCVG-LĐTBXH ngày 23/8/2002:

- Đơn giá Quét thu gom rác đường phố cho 1.000m2 tiêu chuẩn như sau:

+ Đối với công nghệ làm rác cũ, sử dụng xe tay:

Đơn giá ca đêm: 10.712 đồng/1.000m2.

Đơn giá ca ngày: 8.614 đồng/1.000m2.

+ Đối với công nghệ làm rác mới, sử dụng thùng nhựa 660L bánh lớn:

Đơn giá ca đêm: 11.100 đồng/1.000m2.

Đơn giá ca ngày: 9.003 đồng/1.000m2.

+ Đối với công nghệ làm rác mới, sử dụng xe ba gác đẩy tay và thùng nhựa 660L bánh nhỏ:

Đơn giá ca đêm: 11.441 đồng/1.000m2.

Đơn giá ca ngày: 9.343 đồng/1.000m2.

(đính kèm Bảng tổng hợp chi tiết đơn giá Quét thu gom rác đường phố)

- Thời gian áp dụng đơn giá nêu trên từ ngày 01/01/2002.

- Đơn giá này thay thế cho đơn giá quét thu gom rác đường phố đã ban hành trước đây và đã tính đủ đảm bảo 02 quỹ khen thưởng, phúc lợi (bằng 02 tháng lương thực tế).

- Khi có biến động về giá, Ủy ban nhân dân thành phố Ủy quyền cho Liên Sở Tài chánh – Vật giá, Giao thông công chánh và Lao động Thương binh Xã hội ban hành hệ số điều chỉnh thích hợp. Trường hợp xét thấy cần thiết, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ ban hành đơn giá mới cho công tác quét thu gom rác đường phố trên địa bàn thành phố.

- Đối với các công tác quét thu gom rác đường phố khác (như quét lau lại đường phố, ...), giao Giám đốc Sở Giao thông công chánh và Giám đốc Sở Tài chánh – Vật giá xem xét, đề xuất cụ thể trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành để áp dụng trên địa bàn thành phố.

- Mọi thay đổi cần thiết đều phải được phê duyệt bổ sung theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2.- Sở Tài chánh – Vật giá và Sở Giao thông công chánh hướng dẫn việc triển khai thực hiện và kiểm tra thanh quyết toán các khối lượng hoàn thành theo đúng qui định hiện hành.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chánh-Vật giá, Kho bạc Nhà nước thành phố, Sở Xây dựng, Sở Giao thông công chánh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận – Huyện và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :
 - Như điều 3  
- Bộ Xây dựng  
- TTUB: CT, PCT/TT, ĐT, KT
- VPHĐ-UB : PVP/ĐT, KT
- Tổ ĐT, TM
- Lưu (ĐT-Ng).
  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 103/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu103/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2002
Ngày hiệu lực29/09/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/11/2006
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 103/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 103/2002/QĐ-UB Đơn giá thuê bao quét thu gom rác đường phố trên toàn thành phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 103/2002/QĐ-UB Đơn giá thuê bao quét thu gom rác đường phố trên toàn thành phố
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu103/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVũ Hùng Việt
        Ngày ban hành19/09/2002
        Ngày hiệu lực29/09/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/11/2006
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 103/2002/QĐ-UB Đơn giá thuê bao quét thu gom rác đường phố trên toàn thành phố

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 103/2002/QĐ-UB Đơn giá thuê bao quét thu gom rác đường phố trên toàn thành phố