Quyết định 103/2005/QĐ-UB

Quyết định 103/2005/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 40/2005/QĐ-UB Quy định tạm thời về chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tiêu Hội nghị đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 103/2005/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 40/2005/QĐ-UB Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 103/2005/QĐ-UB

Bình Dương, ngày 10 tháng 06 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 40/2005/QĐ-UB NGÀY 14/3/2005 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ TRONG NƯỚC CHẾ ĐỘ CHI TIÊU HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP.

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Công văn số 5441/TC-HCSN ngày 06/5/2005 của Bộ Tài chính về việc thực hiện chế độ hội nghị theo Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 08/12/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí; chế độ hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;

- Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 786/STC-HCSN ngày 02/6/2005.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bãi bỏ quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Mục II, Phần B của Quyết định số 40/2005/QĐ-UB ngày 14/3/2005 của UBND tỉnh về việc Quy định tạm thời chế độ công tác phí trong nước; chế độ chi tiêu hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời quy định lại: Đối với các đại biểu dự hội nghị hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tự thanh toán tiền ăn bằng tiền công tác phí và một phần tiền lương của mình.

Điều 2: Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra các cơ quan đơn vị thực hiện đúng quy định này.

Điều 3: Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện- thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND;
- VPCP, BTC
- Như điều III;
- LĐVP, CV;
- Lưu VPUB

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 103/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu103/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2005
Ngày hiệu lực20/06/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/08/2005
Cập nhật19 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 103/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 103/2005/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 40/2005/QĐ-UB Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 103/2005/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 40/2005/QĐ-UB Bình Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu103/2005/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýNguyễn Hoàng Sơn
        Ngày ban hành10/06/2005
        Ngày hiệu lực20/06/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/08/2005
        Cập nhật19 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 103/2005/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 40/2005/QĐ-UB Bình Dương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 103/2005/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 40/2005/QĐ-UB Bình Dương

            • 10/06/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/06/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực