Quyết định 103-HĐBT

Quyết định 103-HĐBT năm 1982 về chế độ thù lao tạm thời đối với dân công do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 103-HĐBT chế độ thù lao tạm thời cho dân công


HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 103-HĐBT

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 1982

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 103-HĐBT NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 1982 VỀ CHẾ ĐỘ THÙ LÀO TẠM THỜI ĐỐI VỚI DÂN CÔNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Nghị quyết của Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng trong phiên họp ngày 14 tháng 4 năm 1982 về giải quyết chế độ đối với người đi làm nghĩa vụ dân công trên các công trường của Nhà nước.
Căn cứ Quyết định số 218-CP ngày 29-5-1981 của Hội đồng Chính phủ về chế độ và phương thức cung cấp hàng hoá năm 1981;
Trong khi chờ Hội đồng Bộ trưởng ban hành chế độ lao động công ích; để bảo đảm nhu cầu thiết yếu về đời sống dân công;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nhân dân ở nông thôn và thành thị, học sinh các trường chuyên nghiệp và học sinh học nghề đi làm nghĩa vụ dân công trên các công trường của Nhà nước, cứ đạt một định mức lao động (định mức của Nhà nước và của ngành) theo chế độ khoán hoặc công việc được giao phải hoàn thành trong 1 ngày (công nhật), thì được trợ cấp thù lao 5 đồng.

Công nhân, viên chức Nhà nước đi là nghĩa vụ lao động không hưởng khoản thù lao này.

Điều 2.- Người đi làm nghĩa vụ dân công tự lo liệu mang lương thực, thực phẩm đi ăn trong thời gian làm nghĩa vụ; nếu là đội viên đội dân công chuyên trách đi làm thay cho những người có nghĩa vụ trong hợp tác xã, tập đoàn sản xuất... mà thiếu lương thực, thì hợp tác xã, tập đoàn sản xuất điều hoà lương thực hỗ trợ thêm cho đủ mức ăn 0,700kg lương thực/công. Những nơi bị thiên tai mất mùa, người đi dân công không có đủ lương thực mang theo và hợp tác xã, tập đoàn sản xuất cũng không có để hỗ trợ, thì được Nhà nước xét bán một phần lương thực bù chênh lệch theo giá chỉ đạo, trên cơ sở định mức lao động đạt được, tối đa không quá 0,250 klôgam/công định mức.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nơi mở công trường tập trung đông dân công, có trách nhiệm tổ chức việc bán lương thực, thực phẩm, chất đốt... cho dân công theo giá chỉ đạo bán lẻ hoặc giá bảo đảm kinh doanh, để bảo đảm sinh hoạt bình thưởng cho người lao động trên công trường.

Điều 3.- Đội viện đội dân công chuyên trách, nếu mỗi năm làm được 145 ngày công trở lên (trên 6 tháng) ở công trường, thì được cấp thêm hai mét phiếu vải.

Về các chế độ khác như chế độ săn sóc khi ốm đau, tại nạn, bảo vệ sức khoẻ và an toàn lao động đối với dân công thì áp dụng theo chế độ hiện hành.

Điều 4.- Các chi phí cho dân công được tính vào giá thành công trình. Hàng năm cơ quan quản lý ngành ở trung ương xét duyệt các chi phí này cho các công trình thuộc vốn của trung ương đầu tư.

Điều 5.- Bộ trưởng Bộ Lao động cùng các ngành liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn cụ thể việc thi hành Quyết định này.

Điều 6.- Quyết định này thi hành kể từ ngày ký.

 

Đỗ Mười

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 103-HĐBT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu103-HĐBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/1982
Ngày hiệu lực14/06/1982
Ngày công báo15/06/1982
Số công báoSố 11
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 103-HĐBT chế độ thù lao tạm thời cho dân công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 103-HĐBT chế độ thù lao tạm thời cho dân công
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu103-HĐBT
        Cơ quan ban hànhHội đồng Bộ trưởng
        Người kýĐỗ Mười
        Ngày ban hành14/06/1982
        Ngày hiệu lực14/06/1982
        Ngày công báo15/06/1982
        Số công báoSố 11
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 103-HĐBT chế độ thù lao tạm thời cho dân công

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 103-HĐBT chế độ thù lao tạm thời cho dân công

             • 14/06/1982

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/06/1982

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/06/1982

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực