Quyết định 1030/QĐ-UBND

Quyết định 1030/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu của dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Nhi Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 1030/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh đấu thầu đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1030/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN NHI LÂM ĐỒNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP;

Tiếp theo Quyết định số 2610/QĐ-UBND ngày 23/10/2009, Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 và Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 27/02/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 87/TTr-KHĐT-XDTĐ ngày 06/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Khoản 3, Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 09/11/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu của dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Nhi Lâm Đồng (được điều chỉnh tại Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 13/11/2009, Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 07/5/2010, Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 và Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 20/9/2010); cụ thể như sau:

1. Khoản 3- Phân chia gói thầu:

Điều chỉnh như sau:

a) Tách gói thầu số 02A thành 02 gói thầu 02B và 02C:

- Gói thầu số 02B: Phần khối lượng đã thực hiện của gói thầu số 02A;

- Gói thầu số 02C: Phần khối lượng còn lại chưa thực hiện của gói thầu số 02A (gồm khối lượng còn lại của khu cấp cứu, đông y, phục hồi chức năng, khu khám bệnh, khu điều trị ban ngày, khu nội soi, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, khu mổ, hồi sức, một phần hành lang, thang máy, ram dốc).

b) Gộp các gói số 06A, 15, 16 thành gói thầu số 02D: Xây dựng khu hành chính; khoa dược; khoa sơ sinh; khoa hô hấp; tiêu hóa; liên chuyên khoa; khoa thanh trùng; khoa lây; khoa giải phẫu thi thể; chống sét; một phần hành lang; nhà chứa và phân loại rác; nhà để xe cán bộ, nhân viên; nhà để xe cấp cứu; nhà để xe của khách; nhà giặt; nhà đặt máy phát điện; nhà kỹ thuật; máy phát điện; cửa tự động.

c) Gộp các gói thầu số 10, 11, 12, 13, 14 và bổ sung một số hạng mục (cổng, nhà bảo vệ, một phần hàng rào, một phần san gạt mặt bằng) thành gói thầu số 02E: xây dựng hệ thống giao thông; hệ thống thoát nước ngoài nhà; hệ thống xử lý nước thải và mạng lưới thu gom nước thải; vườn hoa, cây xanh, hòn non bộ; hệ thống điện ngoài nhà (gồm hệ thống cấp điện sau đồng hồ, hệ thống điện chiếu sáng); hệ thống cấp nước ngoài nhà (gồm bể nước, đài nước, trạm bơm, đường ống cấp nước); hệ thống phòng cháy chữa cháy; nhà bảo vệ, cổng, một phần hàng rào, một phần san gạt mặt bằng.

d) Đổi tên gói thầu số 09 thành gói thầu số 02F: Hệ thống khí y tế.

e) Gộp các gói thầu số 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 và 25 thành gói thầu số 02G: Mua sắm thiết bị y tế.

f) Gộp các gói thầu số 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 và 34 thành gói thầu số 02H: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán gói thầu số 02D, 02E, 02F.

g) Gộp các gói thầu số 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 và phần còn lại của gói thầu số 35 thành gói thầu số 02I: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 02C, 02D, 02E, 02F.

2. Khoản 4- Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu và hình thức hợp đồng của các gói thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Gói số 02B

9.334

Đã thực hiện

Gói số 02C

58.277

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 túi hồ sơ

Quý II/2014

Theo đơn giá

Gói số 02D

37.192

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 túi hồ sơ

Quý II/2014

Theo đơn giá

Gói số 02E

20.580

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 túi hồ sơ

Quý II/2014

Theo đơn giá

Gói số 02F

10.883

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 túi hồ sơ

Quý II/2014

Trọn gói

Gói số 02G

40.009

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 túi hồ sơ

Quý I/2015

Trọn gói

Gói số 02H

1.680

Chỉ định thầu

 

Quý II/2014

Theo tỷ lệ phần trăm

Gói số 02I

1.835

Chỉ định thầu

 

Quý II/2014

Theo tỷ lệ phần trăm

3. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 09/11/2009, Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 13/11/2009, Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 07/5/2010 và Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, Chủ đầu tư và thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KH, VX3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1030/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1030/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2014
Ngày hiệu lực13/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1030/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1030/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh đấu thầu đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1030/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh đấu thầu đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1030/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành13/05/2014
        Ngày hiệu lực13/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1030/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh đấu thầu đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1030/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh đấu thầu đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi Lâm Đồng

            • 13/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực