Quyết định 1034/QĐ-BXD

Quyết định 1034/QĐ-BXD năm 2013 phê duyệt Đề án Đổi mới công tác đào tạo kiến trúc sư công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1034/QĐ-BXD 2013 Đề án đổi mới công tác đào tạo kiến trúc sư công trình


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1034/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO KIẾN TRÚC SƯ CÔNG TRÌNH”

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Xét Tờ trình số 667/TTr-ĐHKT-TH ngày 07/8/2013 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Trường Đại học Kiến trúc Tp Hồ Chí Minh về việc hợp tác đào tạo kiến trúc sư;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH.

Điều 1. Phê duyệt Đề án Đổi mới công tác đào tạo kiến trúc sư công trình với những nội dung chính như sau:

1. Tên Đề án: “Đổi mới công tác đào tạo kiến trúc sư công trình”;

2.Cơ quan thực hiện Đề án: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Trường Đại học Kiến trúc Tp Hồ Chí Minh;

3. Nội dung Đề án :

3.1. Mục tiêu của Đề án:

- Nâng cao chất lượng đào tạo kiến trúc sư công trình đáp ứng nhu cầu xã hội, tiếp cận với các chuẩn mực tiên tiến của nước ngoài, tiến tới công nhận song phương, đa phương quốc tế;

- Lập chương trình đào tạo kiến trúc sư công trình dùng chung cho hai trường, khai thác tiềm năng vốn có của hai trường, thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành. Qua quá trình được kiểm nghiệm, khắng định hiệu quả, sẽ tiếp tục hoàn thiện nâng cấp thành chương trình khung để sử dụng chung cho các trường thuộc Bộ Xây dựng;

- Tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai trường trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu giảng dạy, bồi dưỡng trao đổi giảng viên và giao lưu sinh viên.

3.2. Thời gian thực hiện Đề án :

Đề án thực hiện trong 3 năm, từ năm 2013 đến năm 2016.

3.3. Các chương trình và nội dung Đề án hợp tác :

- Chương trình 1: Đánh giá thực trạng đào tạo kiến trúc sư tại hai trường, khảo sát kinh nghiệm đào tạo kiến trúc sư ở một số nước về các mặt: Chương trình đào tạo, giáo trình giảng dạy, giảng viên, sinh viên...;

- Chương trình 2: Xây dựng chương trình đào tạo dùng chung ngành kiến trúc công trình;

- Chương trình 3: Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị giảng dạy;

- Chương trình 4: Tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ; phối hợp trao đổi giảng viên; giao lưu sinh viên giữa hai trường.

3.4. Kinh phí thực hiện :

Bộ Xây dựng sẽ xem xét, phê duyệt dự toán kinh phí từ việc lập dự toán kinh phí cụ thể của 4 chương trình nêu trên, trên cơ sở các quy định của nhà nước hiện hành; phù hợp với nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Bộ hàng năm.

Điều 2. Giao cho Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Trường Đại học Kiến trúc Tp Hồ Chí Minh thành lập Ban điều hành thực hiện Đề án, gồm: Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án, Ban Thư ký; Ban Tài chính; Ban chuyên môn và đào tạo; đồng thời ban hành các quy chế hoạt động của các Ban nói trên, nhằm đảm bảo cho Đề án được thực hiện đúng mục tiêu đã đề ra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Khoa học công nghệ và Môi trường, Hiệu trưởng các trường: Đại học Kiến trúc Hà Nội và Đại học Kiến trúc Tp Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3.
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1034/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1034/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2013
Ngày hiệu lực15/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1034/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 1034/QĐ-BXD 2013 Đề án đổi mới công tác đào tạo kiến trúc sư công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1034/QĐ-BXD 2013 Đề án đổi mới công tác đào tạo kiến trúc sư công trình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1034/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Đình Toàn
        Ngày ban hành15/10/2013
        Ngày hiệu lực15/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1034/QĐ-BXD 2013 Đề án đổi mới công tác đào tạo kiến trúc sư công trình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1034/QĐ-BXD 2013 Đề án đổi mới công tác đào tạo kiến trúc sư công trình

            • 15/10/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/10/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực