Quyết định 1035/2000/QĐ-GTVT

Quyết định 1035/2000/QĐ-GTVT về Quy chế phòng, chống khắc phục hậu quả bão, lụt trong ngành Đường sông do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 1035/2000/QĐ-GTVT về Quy chế phòng, chống khắc phục hậu quả bão, lụt đã được thay thế bởi Thông tư 37/2010/TT-BGTVT phòng chống khắc phục hậu quả lụt bão và được áp dụng kể từ ngày 15/01/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 1035/2000/QĐ-GTVT về Quy chế phòng, chống khắc phục hậu quả bão, lụt


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1035/2000/QĐ-GTVT

Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHÒNG CHỐNG, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO, LỤT TRONG NGÀNH ĐƯỜNG SÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị địnhsố 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý Nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Bộ Luật lệnh phòng chống bão lụt của Chủ tịch nước ban hành ngày 20/3/1993;

Căn cứ Nghị địnhsố 32/CP ngày 20 tháng 5 năm 1996 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phòng chống bão lụt;

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức và Pháp lệnh chống tham nhũng ngày 26/02/1998;

Căn cứ Quyết định số 581/TTg ngày 25/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế báo bão lụt;

Căn cứ Quyết định số 1808/QĐ-BGTVT ngày 22/7/1999 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập ban phòng chống bão lụt trực thuộc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Nhằm tăng cường quản lý Nhà nước trong việc phòng, chống và khắc phục hậu quả bão lụt trong ngành Đường sông;

Xét đề nghị của Trưởng ban phòng chống bão lụt và Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Vận tải:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phòng, chống khắc phục hậu quả bão, lụt trong ngành Đường sông”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Mọi quy định trước đây về phòng, chống khắc phục hậu quả bão, lụt trong ngành Đường trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Ban phòng chống bão lụt Bộ có trách nhiệm theo dõi đôn đốc kiểm tra và giải thích hướng dẫn việc thực hiện quy chế này.

Điều 4: Các ông Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng, Vụ trưởng, Trưởng ban, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT
THỨ TRƯỞNG
Phạm Quang Tuyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1035/2000/QĐ-GTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1035/2000/QĐ-GTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2000
Ngày hiệu lực13/05/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2011
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1035/2000/QĐ-GTVT

Lược đồ Quyết định 1035/2000/QĐ-GTVT về Quy chế phòng, chống khắc phục hậu quả bão, lụt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1035/2000/QĐ-GTVT về Quy chế phòng, chống khắc phục hậu quả bão, lụt
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1035/2000/QĐ-GTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýPhạm Quang Tuyến
        Ngày ban hành28/04/2000
        Ngày hiệu lực13/05/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2011
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1035/2000/QĐ-GTVT về Quy chế phòng, chống khắc phục hậu quả bão, lụt

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1035/2000/QĐ-GTVT về Quy chế phòng, chống khắc phục hậu quả bão, lụt