Quyết định 1037/QĐ-TTg

Quyết định 1037/QĐ-TTg năm 2002 về việc cử thành viên ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1037/QĐ-TTg thành viên ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1037/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2002 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CỬ THÀNH VIÊN ỦY BAN QUỐC GIA VỀ HỢP TÁC KINH TẾ QUỐC TẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Để thực hiện Quyết định số 70/2002/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế và của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử các ông, bà có tên sau đây làm thành viên của ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế:

- Trương Đình Tuyển, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Phó Chủ tịch ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế;

- Lương Văn Tự, Thứ trưởng Bộ Thương mại, Tổng Thư ký ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế kiêm Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế - thương mại quốc tế;

- Nguyễn Quốc Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ủy viên Thường trực ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế;

- Chu Tuấn Cáp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

- Vũ Huy Hoàng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Lê Thị Băng Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Hà Hùng Cường, Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

- Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin;

- Nguyễn Xuân Chuẩn, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp;

- Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Bộ Công an;

- Nguyễn Huy Hiệu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;

- Bùi Mạnh Hải, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Cao Đức Phát, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Nguyễn Việt Tiến, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Phùng Khắc Kế, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Phạm Khôi Nguyên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Mai Liêm Trực, Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông;

- Phạm Từ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch;

Mời các đại biểu sau đây làm thành viên ủy ban :

- Cao Sỹ Kiêm, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương;

- Trần Ngọc Hùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Điều 2. Bộ máy giúp việc ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế là Văn phòng ủy ban.

Văn phòng ủy ban trước mắt tiếp tục đặt tại Bộ Thương mại. Chức năng, nhiệm vụ và biên chế của Văn phòng ủy ban do Chủ tịch ủy ban quyết định trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Kinh phí của ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế được cấp từ ngân sách nhà nước và được tổng hợp chung vào kinh phí của Bộ Thương mại song Bộ Thương mại cần dành cho Văn phòng ủy ban cơ chế sử dụng thuận lợi và Văn phòng ủy ban chịu trách nhiệm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 106/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế.

Bãi bỏ Điều 5 và phần nói về kinh phí hoạt động của ủy ban Quốc gia tại Điều 3 Quyết định số 70/2002/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế.

Chủ tịch ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận :

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
các đơn vị trực thuộc,
- Lưu : TCQT (5b), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Vũ Khoan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1037/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1037/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2002
Ngày hiệu lực11/11/2002
Ngày công báo05/12/2002
Số công báoSố 61
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1037/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1037/QĐ-TTg thành viên ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1037/QĐ-TTg thành viên ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1037/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýVũ Khoan
       Ngày ban hành11/11/2002
       Ngày hiệu lực11/11/2002
       Ngày công báo05/12/2002
       Số công báoSố 61
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1037/QĐ-TTg thành viên ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1037/QĐ-TTg thành viên ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế

           • 11/11/2002

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/12/2002

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/11/2002

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực