Quyết định 104/1999/QĐ-TTg

Quyết định 104/1999/QĐ-TTG về chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 104/1999/QĐ-TTG chính sách thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ kháng chiến đã được thay thế bởi Quyết định 40/2011/QĐ-TTg chế độ thanh niên xung phong và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 104/1999/QĐ-TTG chính sách thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ kháng chiến


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 104/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 104/1999/QĐ-TTG NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1999 VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ TRONG KHÁNG CHIẾN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thanh niên xung phong được hưởng chính sách theo Quyết định này là:

Thanh niên xung phong tập trung tham gia kháng chiến trong thời gian từ ngày 15 tháng 7 năm 1950 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, đã hoàn thành nhiệm vụ trở về gia đình hoặc đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Điều 2. Thanh niên xung phong theo quy định tại Điều 1 Quyết định này được hưởng một số chính sách sau:

1. Trong thời gian làm nhiệm vụ bị thương, có vết thương thực thể hoặc hy sinh, được xác nhận là thương binh hoặc liệt sỹ, được hưởng chính sách đối với thương binh, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ theo quy định hiện hành.

2. Được ưu tiên vay vốn từ quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, Quỹ xoá đói giảm nghèo để sản xuất cải thiện đời sống.

3. Trường hợp không còn khả năng lao động, sống cô đơn không nơi nương tựa thì được xét hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng với mức tương đương 12 kg gạo (theo giá thời điểm của thị trường địa phương) theo Quyết định số 167/TTg ngày 08 tháng 4 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời được xét hưởng trợ cấp một lần bằng 1.500.000đồng/người do ngân sách Trung ương chi.

4. Trường hợp ốm đau kéo dài, không có khả năng lao động, thuộc diện hộ nghèo đói nhưng còn có nơi nương tựa, thực hiện được xét hưởng trợ cấp một lần bằng 1.500.000đồng/người do ngân sách Trung ương chi.

5. Những chính sách quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 2 nói trên không áp dụng đối với thanh niên xung phong đang hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh.

Điều 3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan hướng dẫn việc lập hồ sơ, thủ tục xác nhận đối tượng, hướng dẫn việc thực hiện chính sách quy định tại Điều 2 quyết định này; đồng thời có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam và Bộ Lao động - hương binh và Xã hội chỉ đạo tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp lập và duyệt danh sách các đối tượng là thanh niên xung phong được quy định tại Quyết định này, làm thủ tục đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định công nhận và chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách quy định tại Điều 2 Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 104/1999/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu104/1999/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/1999
Ngày hiệu lực29/04/1999
Ngày công báo31/05/1999
Số công báoSố 20
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2011
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 104/1999/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 104/1999/QĐ-TTG chính sách thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ kháng chiến


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 104/1999/QĐ-TTG chính sách thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ kháng chiến
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu104/1999/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành14/04/1999
        Ngày hiệu lực29/04/1999
        Ngày công báo31/05/1999
        Số công báoSố 20
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2011
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 104/1999/QĐ-TTG chính sách thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ kháng chiến

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 104/1999/QĐ-TTG chính sách thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ kháng chiến