Quyết định 104/2001/QĐ-BNN

Quyết định 104/2001/QĐ-BNN quy định kỹ thuật tạm thời đối với thức ăn chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 104/2001/QĐ-BNN kỹ thuật tạm thời đối với thức ăn chăn nuôi đã được thay thế bởi Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn Nghị định 08/2010/NĐ-CP và được áp dụng kể từ ngày 24/11/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 104/2001/QĐ-BNN kỹ thuật tạm thời đối với thức ăn chăn nuôi


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/2001/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH KỸ THUẬT TẠM THỜI ĐỐI VỚI THỨC ĂN CHĂN NUÔI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73-CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 86-CP ngày 8 tháng12 năm 1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá;
Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 19 tháng 3 năm 1996 của Chính phủ về việc quản lý thức ăn chăn nuôi;
Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục Khuyến nông và Khuyến lâm, ông Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Chất lượng sản phẩm,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành

1.1 Qui định hàm lượng tối đa độc tố nấm mốc aflatoxin B1 và hàm lượng tổng số các aflatoxin (B1 + B2 + G1 + G2) được tính bằng microgam ((g) trong một kilogam (kg) thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gia súc, gia cầm.

Loại vật nuôi

Aflatoxin B1

Tổng số các Aflatoxin

Gà con từ 1-28 ngày tuổi

( 20

( 30

Nhóm gà còn lại

( 30

( 50

Vịt con từ 1-28 ngày tuổi

không có

( 10

Nhóm vịt còn lại

( 10

( 20

Lợn con theo mẹ từ 1-28 ngày tuổi

( 10

( 30

Nhóm lợn còn lại

( 100

( 200

Bò nuôi lấy sữa

( 20

( 50

1.2. Qui định hàm lượng tối đa các nguyên tố khoáng và kim loại nặng được tính bằng miligam (mg) trong một kilogam (kg) thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gia súc, gia cầm.

 

 

Hàm lượng tối đa

Số

Tên nguyên tố

Gia cầm

Lợn

TT

 

Nuôi thịt

Đẻ trứng

 

 

1

Can xi (Ca)

12 000

40 000

10 000

10 000

2

Phot pho tổng số (P)

8 000

8 000

15 000

10 000

3

Natri (Na)

20 000

20 000

8 000

40 000

4

Đồng (Cu)

35

35

< 4 tháng tuổi : 175

> 4 tháng tuổi : 100

50

5

Sắt (Fe)

1250

1250

1250

1250

6

Kẽm (Zn)

250

250

250

250

7

Coban (Co)

10

10

10

10

8

Mangan (Mn)

250

250

250

250

9

Iod (I)

300

300

300

300

10

Molipđen (Mo)

2.5

2.5

5,5

2,5

11

Flo (F)

250

250

100

30

12

Selen (Se)

0.5

0.5

0,5

0,5

13

Asen (As)

2

2

2

2

14

Chì (Pb)

5

5

5

5

15

Thuỷ ngân (Hg)

0,1

0,1

0,1

0,1

16

Cadimi (Cd)

0,5

0,5

0,5

0,5

1.3. Qui định hàm lượng tối thiểu các loại vitamin trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gia súc, gia cầm.

Số TT

Loại vitamin

Đơn vị đo

Hàm lượng tối thiểu

 

 

 

Gia cầm

Lợn

1

Vitamin A

IU

1500

1300

2200

2

Vitamin D

IU

200

200

 

4

Vitamin E

IU

10

10

15

5

Vitamin K

mg

0,5

0,5

 

6

Thiamin (B1)

mg

1,8

1

 

7

Riboflavin (B2)

mg

3,0

3

 

8

Niacin

mg

25

12

 

9

Biotin

mg

0,12

0,05

 

10

Acid patothenic

mg

10

9

 

11

Pyridoxin (B6)

mg

3,0

1,5

 

12

Acid foloic

mg

0,5

0,32

 

13

Cobalamin (B12)

(g

10

15

 

14

Cholin

mg

750

400

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2002.

Điều 3. Các ông: Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Khuyến nông và Khuyến lâm, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Chất lượng sản phẩm, Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 104/2001/QĐ-BNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu104/2001/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2001
Ngày hiệu lực01/01/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/11/2011
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 104/2001/QĐ-BNN

Lược đồ Quyết định 104/2001/QĐ-BNN kỹ thuật tạm thời đối với thức ăn chăn nuôi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 104/2001/QĐ-BNN kỹ thuật tạm thời đối với thức ăn chăn nuôi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu104/2001/QĐ-BNN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành31/10/2001
        Ngày hiệu lực01/01/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/11/2011
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 104/2001/QĐ-BNN kỹ thuật tạm thời đối với thức ăn chăn nuôi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 104/2001/QĐ-BNN kỹ thuật tạm thời đối với thức ăn chăn nuôi