Quyết định 104/2003/QĐ-UB

Quyết định 104/2003/QĐ-UB quy định phân công trách nhiệm quản lý trật tự an toàn giao thông đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 104/2003/QĐ-UB phân công quản lý trật tự an toàn giao thông đô thị Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/2003/QĐ-UB

 Bình Dương, ngày 14 tháng 03 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21/6/1994.

- Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 12/7/2001;

- Căn cứ Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ; Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/2/2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật Giao thông đường bộ và Nghị định số 15/2003/NĐ-CP ngày 19/2/2003 của Chính phủ quy định các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực an toàn giao thông.

- Theo đề nghị của Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này Quy định về phân công trách nhiệm quản lý trật tự an toàn giao thông đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2: Giao cho Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Hàng tháng báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 3: Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân & Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Minh Phương

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG.
(Ban hành kèm theo quyết định số 104/2003/QĐ-UB ngày 14/03/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh).

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Trật tự an toàn giao thông đô thị bao gồm: các qui tắc giao thông đường bộ; an toàn về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; trật tự vệ sinh đường phố và nếp sống văn minh đô thị được quy định các hành vi vi phạm và mức xử phạt cụ thể tại chương II và III Nghị định số 15/2003/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 2: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân có trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp để thiết lập, duy trì trật tự an toàn giao thông đô thị ở địa phương, coi đây 1à nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện ở các cấp, các ngành thuộc phạm vi quản lý.

Điều 3 : Các tổ chức, cá nhân làm việc sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương phải nghiêm túc chấp hành các qui định của pháp luật về an toàn giao thông, trật tự đô thị. Những trường hợp vi phạm đều được xử lý theo pháp luật.

Chương II

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐÔ THỊ.

Điều 4 : Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện và thị xã TDM tổ chức thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trình đường bộ, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ ở các tuyến đường và các đường nội ô thị xã, thị trấn theo địa giới hành chính. Tổ chức giả tỏa lòng đường, hè phố bị chiếm dụng.

Chỉ đạo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đơn vị chức năng thuộc quyền sắp xếp nơi họp chợ, buôn bán cho nhân dân hợp lý nhưng không được vi phạm các qui định về an toàn giao thông.

Chỉ đạo công tác vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các qui định của pháp luật về an toàn giao thông; vệ sinh môi trường, văn minh đô thị; Tổ chức các mô hình phong trào tự quản về An toàn giao thông đến tổ nhân dân.

Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn chấn chỉnh việc thực hiện của các ngành, địa phương thuộc phạm vi quản lý. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình trật tư an toàn giao thông đô thị tại địa phương.

Điều 5 : Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến đường liên huyện, liên xã và các chợ thuộc phạm vi quản lý.

Phối hợp các cơ quan chức năng tham gia giải tỏa lòng đường, hè phố bị chiếm dụng.

Tổ chức công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, an toàn giao thông đô thị cho nhân dân trên địa bàn. Tổ chức cho nhân dân, các tổ nhân dân ký kết thực hiện phong trào gia đình an toàn giao thông; khu phố, tổ nhân dân tự quản về an toàn giao thông.

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị về tình hình trật tự an toàn giao thông đô thị tại địa phương.

Điều 6 : Ngành Giao thông Vận tải lắp đặt đầy đủ cọc tiêu, biển báo, vạch kẻ đường, cột móc lộ giới trên tất cả các tuyến đường trong tỉnh. Công bố cho nhân dân biết phạm vi lộ giới từng tuyến đường cụ thể. Thông báo đến Uỷ ban nhân dân các cấp những trường hợp vi phạm lộ giới cần phải giải tỏa. Phân cấp quản lý các công trình giao thông theo chức năng giữa tỉnh và huyện, thị. Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp các lực lượng chức năng và Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, bảo vệ hành lang đường bộ và tổ chức giải tỏa lòng đường, hè phố bị chiếm dụng.

Điều 7 : Ngành Công an phân công, phân cấp thực hiện công tác tuần tra kiểm soát trệt tự giao thông đường bộ. Phối hợp hỗ trợ Uỷ ban nhân dân các cấp phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đô thị theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8 : Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ có kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định này.

Hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh để tập hợp báo cáo về trên./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 104/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu104/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2003
Ngày hiệu lực14/03/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2014
Cập nhật21 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 104/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 104/2003/QĐ-UB phân công quản lý trật tự an toàn giao thông đô thị Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 104/2003/QĐ-UB phân công quản lý trật tự an toàn giao thông đô thị Bình Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu104/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýHồ Minh Phương
        Ngày ban hành14/03/2003
        Ngày hiệu lực14/03/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2014
        Cập nhật21 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 104/2003/QĐ-UB phân công quản lý trật tự an toàn giao thông đô thị Bình Dương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 104/2003/QĐ-UB phân công quản lý trật tự an toàn giao thông đô thị Bình Dương

            • 14/03/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/03/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực