Quyết định 104/2007/QĐ-UBND

Quyết định 104/2007/QĐ-UBND ban hành mức chi cho Ban Quản lý dự án từ nguồn vốn đối ứng của tỉnh do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 104/2007/QĐ-UBND mức chi Ban Quản lý dự án từ vốn đối ứng Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/2007/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 10 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC CHI CHO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỪ NGUỒN VỐN ĐỐI ỨNG CỦA TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 61/2006/QĐ-BTC ngày 02/11/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành một số mức chi tiêu áp dụng cho các dự án, chương trình có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Theo đề nghị của Giám đốc sở Tài chính tại Tờ trình số 1102/TTr-STC ngày 07 tháng 5 năm 2007 về việc ban hành mức chi cho Ban Quản lý dự án từ nguồn vốn đối ứng của tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành một số mức chi từ nguồn vốn đối ứng của tỉnh cho Ban Quản lý dự án có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), cụ thể như sau:

1. Chi phụ cấp quản lý dự án: cán bộ, công chức, viên chức được phân công công tác kiêm nhiệm tại các Ban Quản lý dự án được hưởng phụ cấp quản lý dự án theo tỷ lệ phù hợp với thời gian làm việc tại dự án. Trường hợp được phân công làm kiêm nhiệm ở nhiều Ban Quản lý dự án thì chỉ được hưởng phụ cấp ở một Ban Quản lý dự án có thời gian làm việc kiêm nhiệm nhiều nhất. Cơ quan ra quyết định phân công phải ghi rõ trong quyết định phân công công tác tỷ lệ thời gian làm việc kiêm nhiệm ở từng dự án để làm cơ sở xác định mức phụ cấp quản lý dự án. Nếu được hưởng phụ cấp từ nguồn vốn nước ngoài tài trợ thì không được hưởng phụ cấp quản lý dự án từ nguồn vốn đối ứng của tỉnh.

Mức phụ cấp quản lý dự án = [Mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỷ lệ thời gian làm việc kiêm nhiệm.

Phụ cấp quản lý dự án quy định trên đây chỉ áp dụng đối với các Ban Quản lý dự án chuyên trách được thành lập theo quyết định của cơ quan chủ quản để thực hiện dự án.

2. Chi tổ chức hội nghị, tập huấn: thực hiện theo quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ chi tổ chức hội nghị, tập huấn.

3. Các nội dung chi, mức chi khác thực hiện theo quy định tại Quyết định số 61/2006/QĐ-BTC ngày 02/11/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án, chương trình có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc các Ban Quản lý dự án có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 104/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu104/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2007
Ngày hiệu lực20/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 104/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 104/2007/QĐ-UBND mức chi Ban Quản lý dự án từ vốn đối ứng Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 104/2007/QĐ-UBND mức chi Ban Quản lý dự án từ vốn đối ứng Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu104/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýHoàng Thị Út Lan
        Ngày ban hành10/05/2007
        Ngày hiệu lực20/05/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 104/2007/QĐ-UBND mức chi Ban Quản lý dự án từ vốn đối ứng Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 104/2007/QĐ-UBND mức chi Ban Quản lý dự án từ vốn đối ứng Ninh Thuận

            • 10/05/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/05/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực