Quyết định 1040/2003/QĐ-BGTVT

Quyết định 1040/2003/QĐ-BGTVT bổ sung Quy chế quản lý sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (ban hành theo Quyết định 4352/2001/QĐ-BGTVT) do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Quyết định 1040/2003/QĐ-BGTVT bổ sung Quy chế quản lý sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ Quyết định 4352/2001/QĐ-BGTVT đã được thay thế bởi Quyết định 10/2005/QĐ-BGTVT bổ sung Quy chế quản lý sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định 4352/2001 và được áp dụng kể từ ngày 08/02/2005.

Nội dung toàn văn Quyết định 1040/2003/QĐ-BGTVT bổ sung Quy chế quản lý sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ Quyết định 4352/2001/QĐ-BGTVT


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1040/2003/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 1040/2003/QĐ-BGTVT NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2003 BỔ SUNG "QUY CHẾ QUẢN LÝ SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ" BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4352/2001/QĐ-BGTVT NGÀY 18/12/2001 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/3/1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng quản lý Nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải.
Căn cứ Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; Nghị định số 15/2003/NĐ-CP ngày 19/2/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Vận tải, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Lao động;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: - Bổ sung khoản 5 Điều 5: Nếu Giấy phép lái xe bị đánh dấu 2 lần vi phạm thì người lái xe phải thi lại Luật Giao thông đường bộ khi đổi Giấy phép lái xe, nếu bị đánh dấu 3 lần vi phạm sau 12 tháng kể từ ngày bị bấm lỗ lần thứ 3 người vi phạm mới được sát hạch để cấp lại Giấy phép lái xe.

- Bổ sung khoản 2 Điều 13: cán bộ Cảnh sát Giao thông là Phó chủ tịch Hội đồng sát hạch lái xe (thay thế Quyết định số 4193/2002/QĐ-BGTVT ngày 13/12/2002 của Bộ GTVT)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông (bà): Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lao động, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Vận tải, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 Trần Doãn Thọ

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1040/2003/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1040/2003/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2003
Ngày hiệu lực30/04/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/02/2005
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1040/2003/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 1040/2003/QĐ-BGTVT bổ sung Quy chế quản lý sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ Quyết định 4352/2001/QĐ-BGTVT


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1040/2003/QĐ-BGTVT bổ sung Quy chế quản lý sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ Quyết định 4352/2001/QĐ-BGTVT
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1040/2003/QĐ-BGTVT
       Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
       Người kýTrần Doãn Thọ
       Ngày ban hành15/04/2003
       Ngày hiệu lực30/04/2003
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/02/2005
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1040/2003/QĐ-BGTVT bổ sung Quy chế quản lý sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ Quyết định 4352/2001/QĐ-BGTVT

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1040/2003/QĐ-BGTVT bổ sung Quy chế quản lý sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ Quyết định 4352/2001/QĐ-BGTVT