Quyết định 1041/QĐ-UBND

Quyết định 1041/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2014 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 1041/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh kế hoạch vốn từ nguồn vốn ngân sách Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1041/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 11 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2014 TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 3780/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2014 (nguồn vốn của tỉnh);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 39/TTr-SKHĐT ngày 10/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2014 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Danh mục

Kế hoạch vốn đã giao tại Quyết định số 3780/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh

Tăng (+),

Giảm (-)

Kế hoạch vốn sau điều chỉnh

I

NGUỒN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

 

 

1

Đê Xã Mão

1.500

-1.500

0

2

Đê Xã Mão (GĐ 1)

0

+1.500

1.500

 

Tổng cộng

1.500

0

1.500

Điều 2. Quyết định này có điều chỉnh một phần Quyết định số 3780/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1041/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1041/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2014
Ngày hiệu lực11/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1041/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1041/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh kế hoạch vốn từ nguồn vốn ngân sách Bình Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1041/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh kế hoạch vốn từ nguồn vốn ngân sách Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1041/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýLê Hữu Lộc
       Ngày ban hành11/04/2014
       Ngày hiệu lực11/04/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1041/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh kế hoạch vốn từ nguồn vốn ngân sách Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1041/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh kế hoạch vốn từ nguồn vốn ngân sách Bình Định

           • 11/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực