Quyết định 1042/2009/QĐ-UBND

Quyết định 1042/2009/QĐ-UBND sửa đổi “Quy định trách nhiệm của của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Trưởng thôn, bản, Tổ trưởng tổ dân phố trong tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông” kèm theo Quyết định 1230/2004/QĐ-UB do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Quyết định 1042/2009/QĐ-UBND trách nhiệm ban ngành trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông Bắc Kạn đã được thay thế bởi Quyết định 22/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản lĩnh vực trật tự an toàn giao thông Ủy ban tỉnh Bắc Kạn và được áp dụng kể từ ngày 02/11/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 1042/2009/QĐ-UBND trách nhiệm ban ngành trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1042/2009/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢN “QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP, THỦ TRƯỞNG CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ TRƯỞNG THÔN, BẢN, TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ TRONG TỈNH VỀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1230/2004/QĐ-UB NGÀY 15/7/2004 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;

Căn cứ Thông tư số 22/2007/TT-BCA(C11) ngày 12/10/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc thông báo đến nơi cư trú hoặc nơi công tác, học tập của người có hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông;

Căn cứ Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 26/6/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Kạn về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn;

Căn cứ Quyết định số 1230/2004/QĐ-UB ngày 15/7/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành bản “Quy định trách nhiệm của của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Trưởng thôn, bản, Tổ trưởng tổ dân phố trong tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông”;

Xét đề nghị của Công an tỉnh tại văn bản số 1270/TTr-CAT(PC26) ngày 5/5/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều bản “Quy định trách nhiệm của của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Trưởng thôn, bản, Tổ trưởng tổ dân phố trong tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông” ban hành kèm theo Quyết định số 1230/2004/QĐ-UB ngày 15/7/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

“Điều 3. Công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông bị các cơ quan chức năng lập biên bản khi đến giải quyết phải có giấy giới thiệu của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị, trường học (nếu là công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang). Uỷ ban nhân dân xã, phường thị trấn chỉ cấp giấy giới thiệu cho công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn không phải là cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang cư trú tại địa phương.

Công dân có hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông hoặc gây tai nạn giao thông do lỗi chủ quan, sau khi thực hiện xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan chức năng sẽ được thông báo việc vi phạm hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo về cơ quan, đơn vị, trường học, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người vi phạm cư trú, công tác, học tập để phối hợp giáo dục, quản lý.

Các cơ quan, đơn vị, trường học, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn khi tiếp nhận thông báo của các cơ quan chức năng có trách nhiệm kiểm điểm, giáo dục và xử lý theo quy định đối với người có hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông và theo dõi, tổng hợp.”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:

“Điều 14. Thôn, bản, tổ dân phố có số người vi phạm trật tự an toàn giao thông và gây ra tai nạn giao thông do lỗi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông tăng thì hạ mức thi đua của thôn, bản, tổ dân phố đó.

Gia đình nào có người vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông hoặc gây ra tai nạn giao do vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông thì không xem xét tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá” và các danh hiệu thi đua của đoàn viên, hội viên.

Lập sổ theo dõi công dân thuộc thôn, bản, tổ phố mình phụ trách có hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông bị cơ quan chức năng thông báo, vào ngày 20 hàng tháng tập hợp danh sách và kết quả kiểm điểm, giáo dục, xử lý cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (triển khai đến Trưởng các thôn, bản, tổ dân phố) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trương Chí Trung

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1042/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1042/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2009
Ngày hiệu lực28/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/11/2020
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1042/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1042/2009/QĐ-UBND trách nhiệm ban ngành trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1042/2009/QĐ-UBND trách nhiệm ban ngành trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1042/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýTrương Chí Trung
        Ngày ban hành18/05/2009
        Ngày hiệu lực28/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/11/2020
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1042/2009/QĐ-UBND trách nhiệm ban ngành trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1042/2009/QĐ-UBND trách nhiệm ban ngành trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông Bắc Kạn