Quyết định 1042/QĐ-BTM

Quyết định 1042/QĐ-BTM năm 2007 về bãi bỏ xét thưởng thành tích xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Thương Mại ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1042/QĐ-BTM bãi bỏ xét thưởng thành tích xuất khẩu


BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1042/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ XÉT THƯỞNG THÀNH TÍCH XUẤT KHẨU

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 71/2006/QH ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc phê chuẩn Nghị định thư về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét thưởng thành tích xuất khẩu;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 02/2002/QĐ-BTM ngày 02/1/2002 của Bộ Thương mại về Quy chế xét thưởng xuất khẩu .

Điều 2. Giải thể Hội đồng xét thưởng thành tích xuất khẩu được thành lập theo quyết định số 0016/1999/QĐ-BTM ngày 06 tháng 01 năm 1999 của Bộ Thương mại.

Điều 3. Các đơn vị chức năng của Bộ Thương Mại, Bộ Tài chính, Hội đồng xét thưởng xuất khẩu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận :
- Văn phòng Chính phủ
- Các Bộ, Hiệp hội ngành hàng
- Các Sở TM &DL
- Bộ Trưởng, Thứ trưởng
- HĐXTTTXK.
- Lưu: VT, XNK, KH&Đ.
 

BỘ TRƯỞNG
Trương  Đình Tuyển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1042/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1042/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2007
Ngày hiệu lực29/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1042/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 1042/QĐ-BTM bãi bỏ xét thưởng thành tích xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1042/QĐ-BTM bãi bỏ xét thưởng thành tích xuất khẩu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1042/QĐ-BTM
       Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
       Người kýTrương Đình Tuyển
       Ngày ban hành29/06/2007
       Ngày hiệu lực29/06/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1042/QĐ-BTM bãi bỏ xét thưởng thành tích xuất khẩu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1042/QĐ-BTM bãi bỏ xét thưởng thành tích xuất khẩu

           • 29/06/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/06/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực