Quyết định 1042/QĐ-TTg

Quyết định 1042/QĐ-TTg năm 2012 hỗ trợ kinh phí để di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất xã Lương Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1042/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1042/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐỂ DI DÂN KHẨN CẤP RA KHỎI VÙNG SẠT LỞ ĐẤT XÃ LƯƠNG MINH, HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bố trí dân cư;

Căn cứ Quyết định số 78/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (công văn số 311/QĐ-UBNDNN ngày 14 tháng 6 năm 2012); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5084/BKHĐT-KTNN ngày 16 tháng 7 năm 2012), Tài chính (công văn số 9568/BTC-ĐT ngày 17 tháng 7 năm 2012), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2132/BNN-KTHT ngày 13 tháng 7 năm 2012) về việc hỗ trợ kinh phí để di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất xã Lương Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính trích 10,0 tỷ đồng (mười tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2012 hỗ trợ tỉnh Nghệ An để di dân khẩn cấp ra khỏi vùng vùng sạt lở đất, bản Xốp Mạt, xã Lương Minh, huyện Tương Dương.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An có trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng mục đích, đối tượng, có hiệu quả số vốn hỗ trợ và theo đúng quy định hiện hành; đồng thời bố trí từ nguồn ngân sách địa phương, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ lương thực cho 37 hộ dân và đầu tư thực hiện dự án nhằm sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: Văn thư, KTN (3).Lnh.29

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1042/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1042/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2012
Ngày hiệu lực08/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1042/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1042/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1042/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1042/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành08/08/2012
        Ngày hiệu lực08/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1042/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1042/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất

            • 08/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực