Quyết định 1042/QĐ-TTg

Quyết định 1042/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Hồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1042/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ-Tổng công ty Sông Hồng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1042/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY SÔNG HỒNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Hồng (sau đây gọi tắt là Tổng công ty Sông Hồng) với những nội dung chính sau đây:

1. Tên tiếng Việt: Tổng công ty cổ phần Sông Hồng.

Tên tiếng Anh: Songhong Joint Stock Corporation.

Tên viết tắt: SHC

2. Trụ sở chính: số 70, An Dương, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

3. Tổng công ty cổ phần Sông Hồng có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng và Luật Doanh nghiệp.

4. Tổng công ty cổ phần Sông Hồng được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề mà Tổng công ty Sông Hồng đang kinh doanh và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

5. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Sông Hồng là Bộ Xây dựng.

6. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành:

a) Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (ba trăm tỷ đồng chẵn).

b) Hình thức cổ phần hóa và cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:

Hình thức cổ phần hóa: bán một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp kết hợp phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Cổ phần phát hành lần đầu 30.000.000 cổ phần (ba mươi triệu cổ phần). Trong đó:

- Nhà nước nắm giữ: 15.300.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ;

- Bán ưu đãi cho người lao động: 565.400 cổ phần, chiếm 1,88 % vốn điều lệ;

- Bán cho nhà đầu tư chiến lược: 7.350.000 cổ phần, chiếm 24,50 % vốn điều lệ;

- Bán đấu giá công khai: 6.784.600 cổ phần, chiếm 22,62% vốn điều lệ.

7. Địa điểm bán đấu giá: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

8. Việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

9. Phương án sắp xếp lao động: số lao động chuyển sang làm việc tại Tổng công ty cổ phần Sông Hồng là 300 người, số lao động chấm dứt hợp đồng lao động là 113 người, lao động dôi dư là 28 người.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Xây dựng có trách nhiệm:

- Quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá trên cơ sở giá trị của Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Hồng tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2009; chỉ đạo Tổng công ty Sông Hồng công bố thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa trong thời gian 2007 – 2009 và tiếp tục thực hiện các công việc cần thiết để chuyển Tổng công ty Sông Hồng thành Tổng công ty cổ phần Sông Hồng theo đúng quy định của pháp luật.

2. Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Hồng có trách nhiệm quản lý Tổng công ty Sông Hồng cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tổng công ty cổ phần Sông Hồng và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Sông Hồng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Hồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo đổi mới và PTDN;
- Tổng công ty Sông Hồng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1042/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1042/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2009
Ngày hiệu lực22/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1042/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1042/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ-Tổng công ty Sông Hồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1042/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ-Tổng công ty Sông Hồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1042/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành22/07/2009
        Ngày hiệu lực22/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1042/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ-Tổng công ty Sông Hồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1042/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ-Tổng công ty Sông Hồng

            • 22/07/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/07/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực