Quyết định 1043/QĐ-BXD

Quyết định 1043/QĐ-BXD năm 2012 thành lập Tổ công tác phối hợp thực hiện dự án "Hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và sử dụng thông tin thống kê dân số trong xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển" (Gọi tắt là dự án VNM8P01) do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1043/QĐ-BXD năm 2012 thành lập Tổ công tác phối hợp thực hiện dự án


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1043/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC THỰC HIỆN DỰ ÁN "HỖ TRỢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN THỐNG KÊ DÂN SỐ TRONG XÂY DỰNG QUY HOẠCH VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN" (GỌI TẮT LÀ DỰ ÁN VNM8P01)

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Văn bản số 1026/TTg-QHQT ngày 19/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục các dự án đợt 2 do UNFPA tài trợ, trong đó có dự án VNM8P01;

Căn cứ Quyết định số 1010/QĐ-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập ban quản lý chương trình, dự án ODA hỗ trợ kỹ thuật "Hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và sử dụng thông tin thống kê dân số trong xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển";

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác phối hợp thực hiện dự án "Hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và sử dụng thông tin thống kê dân số trong xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển" (Gọi tắt là dự án VNM8P01), gồm 12 thành viên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Cục trưởng, Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng, Tổ trưởng.

2. Ông Đàm Đức Biên - Phó Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Xây dựng, Tổ phó.

3. Ông Nguyễn Quang - Giám đốc, Văn phòng UN - Habitat Việt Nam, Tổ phó.

4. Bà Võ Thị Thanh Xuân - Phó Cục trưởng, Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng, Tổ viên.

5. Ông Nguyễn Trọng Ninh - Phó Cục trưởng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng, Tổ viên.

6. Bà Vũ Thị Vinh - Phó Tổng thư ký, Hiệp hội đô thị Việt Nam (ACVN), Tổ viên.

7. Bà Phan Thị Minh Hiền - Phó Vụ trưởng, Vụ Thống kê Dân số & Lao động - Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Tổ viên.

8. Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị - Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng, Tổ viên.

9. Bà Lê Hồng Thủy, Phó trưởng phòng Quản lý Phát triển đô thị - Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng, Tổ viên.

10. Ông Nguyễn Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị - Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng, Tổ viên.

11. Bà Từ Thị Kim Anh, Chuyên viên Trung tâm Thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị - Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng, Tổ viên.

12. Bà Bùi Thu Hiền - Điều phối viên dự án, Văn phòng UN - Habitat Việt Nam, Tổ viên.

Điều 2. Tổ công tác có trách nhiệm phối hợp với các chuyên gia trong nước, quốc tế, các cơ quan trung ương, địa phương thực hiện công việc theo các mục tiêu, nhiệm vụ của dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VP; PTĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1043/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1043/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2012
Ngày hiệu lực15/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1043/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 1043/QĐ-BXD năm 2012 thành lập Tổ công tác phối hợp thực hiện dự án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1043/QĐ-BXD năm 2012 thành lập Tổ công tác phối hợp thực hiện dự án
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1043/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Thanh Nghị
        Ngày ban hành15/11/2012
        Ngày hiệu lực15/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1043/QĐ-BXD năm 2012 thành lập Tổ công tác phối hợp thực hiện dự án

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1043/QĐ-BXD năm 2012 thành lập Tổ công tác phối hợp thực hiện dự án

            • 15/11/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/11/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực