Quyết định 1045/QĐ-UBND

Quyết định 1045/QĐ-UBND năm 2010 về bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1045/QĐ-UBND bán tài sản trên đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất Bắc Ninh 2010


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1045/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 08 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÁN TÀI SẢN TRÊN ĐẤT, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03.6.2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ công văn số 3882/BQP-TM ngày 03.7.2010 của Bộ Quốc phòng về chuyển mục đích sử dụng khu nhà khách của tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ công văn số 9630/BTC-QLCS ngày 26.7.2010 của Bộ Tài chính về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu đồi Pháo Thủ, thành phố Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi tài sản trên đất gắn liền quyền sử dụng đất của Nhà khách UBND tỉnh thuộc Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc; địa chỉ tại đồi pháo Thủ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, giao cho Trung tâm tư vấn dịch vụ quản lý tài sản và Bất động sản tỉnh Bắc Ninh thuộc Sở Tài chính quản lý để lập phương án trình cấp có thẩm quyền quyết định bán đấu giá tài sản nhà nước theo quy định hiện hành.

Mục đích thực hiện dự án: Đầu tư kinh doanh dịch vụ khách sạn và câu lạc bộ vui chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho các ngành có liên quan:

1. Sở Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm tư vấn dịch vụ quản lý tài sản và Bất động sản tỉnh Bắc Ninh:

- Tiếp nhận bàn giao và quản lý hồ sơ, tài sản (bao gồm cả quyền sử dụng đất) từ Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc.

- Lập hồ sơ bán tài sản theo quy định.

- Thuê tổ chức có đủ điều kiện thẩm định giá xác định giá tài sản.

- Thuê tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét kết quả xác định giá trị tài sản và giá trị quyền sử dụng đất; trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giá khởi điểm. Trường hợp không thuê được tổ chức có đủ điều kiện thẩm định giá, giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thành lập Hội đồng để xác định giá; trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giá khởi điểm.

- Trường hợp không thuê được tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản thành lập Hội đồng để bán đấu giá tài sản. Đại diện Sở Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng và các ngành Thành viên.

- Xác định số tiền phải nộp vào Ngân sách nhà nước sau khi bán tài sản.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ về quyền sử dụng đất theo quy định cho người trúng đấu giá.

3. Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc có trách nhiệm bàn giao tài sản trên đất cho Trung tâm tư vấn dịch vụ quản lý tài sản và bất động sản tỉnh Bắc Ninh xong trước ngày 31.8.2010 theo đúng các quy định.

4. Các cơ quan, đơn vị khác có liên quan thực hiện các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh; Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh; Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Trung tâm tư vấn dịch vụ quản lý tài sản và Bất động sản tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Lương Thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1045/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1045/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2010
Ngày hiệu lực11/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1045/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1045/QĐ-UBND bán tài sản trên đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất Bắc Ninh 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1045/QĐ-UBND bán tài sản trên đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất Bắc Ninh 2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1045/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Lương Thành
        Ngày ban hành11/08/2010
        Ngày hiệu lực11/08/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1045/QĐ-UBND bán tài sản trên đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất Bắc Ninh 2010

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1045/QĐ-UBND bán tài sản trên đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất Bắc Ninh 2010

            • 11/08/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/08/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực