Quyết định 1046/QĐ-CTUBND

Quyết định 1046/QĐ-CTUBND năm 2016 công bố hết dịch bệnh do vi - rút zika quy mô xã, phường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 1046/QĐ-CTUBND công bố hết dịch bệnh do vi rút zika quy mô xã phường Khánh Hòa 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1046/QĐ-CTUBND

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ HẾT DỊCH BỆNH DO VI - RÚT ZIKA QUY MÔ XÃ, PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhim ngày 21/11/2007;

Căn cứ Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm;

Căn cứ Quyết định số 363/QĐ-BYT ngày 02/02/2016 của Bộ y tế ban hành Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh do vi rút Zika;

Căn cứ Quyết định số 869/QĐ-CTUBND ngày 05/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công b dịch bệnh do vi rút Zika quy mô xã, phường trên địa bàn tnh Khánh Hòa;

t Tờ trình số 865/TTr-SYT ngày 20/4/2016 của Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố hết dịch bệnh do vi rút zika quy mô xã, phường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ ngày 20/4/2016.

Điều 2. Giao Sở Y tế tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến tình hình cụ thể đkịp thời báo cáo, đề xuất y ban nhân dân tỉnh thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika trên địa bàn tỉnh, hạn chế thấp nhất việc lan rộng ra cộng đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế (để b/c);
- TT. Tỉnh ủy (đ
b/c);
- TT.HĐND tnh (để b/c);
- Chủ tịch và các PCTUBND tnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Viện Pasteur Nha Trang;
- Đài P
TTH, Báo KH;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN, QP
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CH
TCH
Nguyễn Đc Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1046/QĐ-CTUBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1046/QĐ-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2016
Ngày hiệu lực22/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1046/QĐ-CTUBND

Lược đồ Quyết định 1046/QĐ-CTUBND công bố hết dịch bệnh do vi rút zika quy mô xã phường Khánh Hòa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1046/QĐ-CTUBND công bố hết dịch bệnh do vi rút zika quy mô xã phường Khánh Hòa 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1046/QĐ-CTUBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Đắc Tài
        Ngày ban hành22/04/2016
        Ngày hiệu lực22/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1046/QĐ-CTUBND công bố hết dịch bệnh do vi rút zika quy mô xã phường Khánh Hòa 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1046/QĐ-CTUBND công bố hết dịch bệnh do vi rút zika quy mô xã phường Khánh Hòa 2016

            • 22/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực