Quyết định 1046/QĐ-TTg

Quyết định 1046/QĐ-TTg năm 2012 phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1046/QĐ-TTg năm 2012 phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1046/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN VIỆC BẦU THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG NHIỆM KỲ 2011 - 2016

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 27/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 36/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tại Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2012 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 2745/TTr-BNV ngày 02 tháng 8 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn việc bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và ông Nguyễn Văn Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các Phó CN, Trợ lý TTg; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1046/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1046/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2012
Ngày hiệu lực08/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1046/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1046/QĐ-TTg năm 2012 phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1046/QĐ-TTg năm 2012 phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1046/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành08/08/2012
        Ngày hiệu lực08/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1046/QĐ-TTg năm 2012 phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1046/QĐ-TTg năm 2012 phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân

            • 08/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực