Quyết định 1046/QĐ-UBND

Quyết định 1046/QĐ-UBND năm 2014 công nhận trường mầm non Hoa Lan đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 do tỉnh Yên Bái ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1046/QĐ-UBND 2014 công nhận trường mầm non Hoa Lan đạt chuẩn chất lượng cấp độ 1 Yên Bái


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1046/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 07 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số: 45/2012/ QĐ-BGĐT ngày 11 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng trường mầm non;

Căn cứ Thông tư số: 07/2011/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011 về tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trường mầm non;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 46/TTr-SGD&ĐT ngày 06 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận trường mầm non Hoa Lan thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1.

Điều 2. Trường mầm non Hoa Lan, thành phố Yên Bái có trách nhiệm duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trong những năm tiếp theo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Yên Bái, Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Lan thành phố Yên Bái căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Phó Chủ tịch Văn xã UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Phòng CNTT-Công báo;
- Lưu: VT, XV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Chinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1046/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1046/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2014
Ngày hiệu lực07/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1046/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1046/QĐ-UBND 2014 công nhận trường mầm non Hoa Lan đạt chuẩn chất lượng cấp độ 1 Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản bị thay thế

                Văn bản hiện thời

                Quyết định 1046/QĐ-UBND 2014 công nhận trường mầm non Hoa Lan đạt chuẩn chất lượng cấp độ 1 Yên Bái
                Loại văn bảnQuyết định
                Số hiệu1046/QĐ-UBND
                Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
                Người kýNgô Thị Chinh
                Ngày ban hành07/07/2014
                Ngày hiệu lực07/07/2014
                Ngày công báo...
                Số công báo
                Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
                Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
                Cập nhật10 năm trước

                Văn bản thay thế

                  Văn bản được dẫn chiếu

                    Văn bản hướng dẫn

                      Văn bản được hợp nhất

                        Văn bản gốc Quyết định 1046/QĐ-UBND 2014 công nhận trường mầm non Hoa Lan đạt chuẩn chất lượng cấp độ 1 Yên Bái

                        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1046/QĐ-UBND 2014 công nhận trường mầm non Hoa Lan đạt chuẩn chất lượng cấp độ 1 Yên Bái

                        • 07/07/2014

                          Văn bản được ban hành

                          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                        • 07/07/2014

                          Văn bản có hiệu lực

                          Trạng thái: Có hiệu lực