Quyết định 1049/QĐ-UBND

Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm Quyết định 1505/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi Quyết định 1505/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 30/2015/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 13/08/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi Quyết định 1505/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1049/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1505/QĐ-UBND NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2008 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1505/2008/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 351/TTr-SNV ngày 17 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, mục III, Điều 1 của Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

2. Cơ cấu tổ chức:

2.1. Các tổ chức, chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở:

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra Sở;

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Trồng trọt - Chăn nuôi;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Quản lý xây dựng công trình.

2.2. Chi cục thuộc Sở:

- Chi cục Bảo vệ thực vật;

- Chi cục Thú y;

- Chi cục Kiểm lâm;

- Chi cục Lâm nghiệp;

- Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản;

- Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản;

- Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão;

- Chi cục Phát triển nông thôn;

- Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản.

2.3. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở:

- Trung tâm Khuyến nông - lâm - ngư;

- Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế Nông lâm nghiệp;

- Trung tâm Giống Thủy sản;

- Ban Đầu tư và Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ;

- Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Hương;

- Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Đông;

- Ban Quản lý Rừng phòng hộ A Lưới;

- Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Thủy;

- Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân;

- Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền;

- Ban Quản lý Khu bảo tồn Sao La;

- Cảng cá Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1049/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1049/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2013
Ngày hiệu lực05/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/08/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1049/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi Quyết định 1505/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi Quyết định 1505/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1049/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Văn Cao
       Ngày ban hành05/06/2013
       Ngày hiệu lực05/06/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/08/2015
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi Quyết định 1505/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi Quyết định 1505/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế