Quyết định 105/2001/QĐ-BNN

Quyết định 105/2001/QĐ-BNN về việc chuyển giao nguyên trạng Trung tâm Giám định máy móc thiết bị cơ điện nông nghiệp trực thuộc Cục chế biến nông lâm sản và ngành nghề nông thôn sang trực thuộc Viện Cơ điện nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 105/2001/QĐ-BNN chuyển Trung tâm Giám định máy móc thiết bị cơ điện nông nghiệp thuộc Cục chế biến lâm sản sang Viện Cơ điện nông nghiệp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 105/2001/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO NGUYÊN TRẠNG TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH MÁY MÓC THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP TRỰC THUỘC CỤC CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN VÀ NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN SANG TRỰC THUỘC VIỆN CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị quyết Ban cán sự Đảng họp ngày 01/10/2001 về công tác tổ chức cán bộ;Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Cơ điện nông nghiệp, Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Quy hoạch, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Chất lượng sản phẩm và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao nguyên trạng trung tâm Giám đinh máy móc thiết bị cơ điện nông nghiệp (tên gọi tắt là Trung tâm Giám định máy nông nghiệp) từ trực thuộc Cục chế biến nông lâm sản và ngành nghề nông thôn sang trực thuộc Viện Cơ điện nông nghiệp.

Trung tâm Giám định máy nông nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện Cơ điện nông nghiệp, Trung tâm được tiếp tục sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại xã Trâu quỳ, huyện Gia lâm, thành phố Hà nội (Trụ sở hiện tại của Trung tâm ).

Điều 2. Giao cho Cục trưởng Cục chế biến nông lâm sản và ngành nghề nông thôn và Viện trưởng Viện Cơ điện nông nghiệp chịu trách nhiệm bàn giao và tiếp nhận toàn bộ nhiệm vụ, cơ sở vật chất kỹ thuật, đất đai,hồ sơ tài liêu, lao động, chỉ tiêu biên chế, hiện có của Trung tâm Giám định máy nông nghiệp. Thời gian bàn giao và tiếp nhận xong trước ngà 30/11/2001.

Giao cho các Vụ thuộc Bô theo chức năng hướng dẫn hai đơn vị nói trên tiến hành bàn giao và tiếp nhận Trung tâm Giám đinh máy móc nông nghiệp theo đúng chế độ hiện hành của Nhà nước.

Giao cho Viện trưởng Viện Cơ điện nông nghiệp xây dựng lại nhiệm vụ cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động cụ thể của Trung tâm Giám đinh máy móc nông nghiệp phù hợp với nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện trên cơ sở phân cấp của Bộ và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ ,thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Cục trưởng Cục chế biến nông lâm sản và ngành nghề nông thôn và Viện trưởng Viện Cơ điện nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết địn h này.

 

 

KT. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG 
Cao Đức Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 105/2001/QĐ-BNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu105/2001/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2001
Ngày hiệu lực20/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 105/2001/QĐ-BNN

Lược đồ Quyết định 105/2001/QĐ-BNN chuyển Trung tâm Giám định máy móc thiết bị cơ điện nông nghiệp thuộc Cục chế biến lâm sản sang Viện Cơ điện nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 105/2001/QĐ-BNN chuyển Trung tâm Giám định máy móc thiết bị cơ điện nông nghiệp thuộc Cục chế biến lâm sản sang Viện Cơ điện nông nghiệp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu105/2001/QĐ-BNN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành05/11/2001
        Ngày hiệu lực20/11/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 105/2001/QĐ-BNN chuyển Trung tâm Giám định máy móc thiết bị cơ điện nông nghiệp thuộc Cục chế biến lâm sản sang Viện Cơ điện nông nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 105/2001/QĐ-BNN chuyển Trung tâm Giám định máy móc thiết bị cơ điện nông nghiệp thuộc Cục chế biến lâm sản sang Viện Cơ điện nông nghiệp

            • 05/11/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/11/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực