Quyết định 105/2007/QĐ-UBND

Quyết định 105/2007/QĐ-UBND quy định tạm thời hỗ trợ cho nhân viên thú y cấp xã do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Quyết định 105/2007/QĐ-UBND tạm thời hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã tỉnh Gia Lai đã được thay thế bởi Quyết định 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Gia Lai và được áp dụng kể từ ngày 25/09/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 105/2007/QĐ-UBND tạm thời hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã tỉnh Gia Lai


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 105/2007/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI HỖ TRỢ CHO NHÂN VIÊN THÚ Y CẤP XÃ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh thú y;
Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1569/TTg-NN ngày 19/10/2007, về việc hỗ trợ đối với nhân viên thú y cấp xã;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại công văn số 1350/STC-QLNS ngày 15/11/2007 về việc đề nghị quyết định hỗ trợ cho nhân viên thú y cấp xã
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm thời hỗ trợ hàng tháng cho nhân viên thú y xã, phường, thị trấn (cấp xã) trên địa bàn tỉnh Gia Lai bằng 75% so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Mức hỗ trợ trên được áp dụng từ ngày 01/01/2008.

Điều 2.

1/ Giao Giám đốc Sở Tài chính phân bổ dự toán ngân sách cho cấp huyện để hỗ trợ đúng quy định.

2/ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định.

3/ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn cho cán bộ thú ý cấp xã.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 105/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu105/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực31/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/09/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 105/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 105/2007/QĐ-UBND tạm thời hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã tỉnh Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 105/2007/QĐ-UBND tạm thời hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã tỉnh Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu105/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýPhạm Thế Dũng
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực31/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/09/2019
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 105/2007/QĐ-UBND tạm thời hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã tỉnh Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 105/2007/QĐ-UBND tạm thời hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã tỉnh Gia Lai