Quyết định 1051/QĐ-UBND

Quyết định 1051/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh Quyết định 1799/2010/QĐ-UBND Quy định về tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Quyết định 1051/QĐ-UBND năm 2012 quản lý khai thác bảo vệ công trình thuỷ lợi đã được thay thế bởi Quyết định 158/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Cao Bằng và được áp dụng kể từ ngày 30/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 1051/QĐ-UBND năm 2012 quản lý khai thác bảo vệ công trình thuỷ lợi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1051/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 07 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 1799/2010/QĐ-UBND NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 2010 VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ, KHAI THÁC, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 4 tháng 4 năm 2001 về khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi;

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi và Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1799/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Ban hành Quy định về tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 498/TTr-SNN ngày 20 tháng 7 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số Điều Quy định về tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 1799/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng như sau:

1. Điều chỉnh Điều 20 “Sử dụng thủy lợi phí”:

Mục 2. Đối với các tổ chức khác (quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 6, Chương II) được giao quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, thuỷ lợi phí được chi cho các hoạt động theo các mức sau:

- Chi ban quản lý, tiền công, chi nhiệm vụ chuyên môn và các khoản chi khác không vượt quá 65%.

- Chi nạo vét, tu sửa thường xuyên và nâng cấp công trình không thấp hơn 35 %.

2. Bổ sung Điều 23 “Quyết toán kinh phí cấp bù do miễn thuỷ lợi phí”:

Các hồ sơ, chứng từ để thanh toán kinh phí theo bản mẫu quy định do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, ban hành gồm: Hợp đồng tưới, tiêu, cấp nước của đơn vị quản lý thủy nông với các đối tượng dùng nước; biên bản nghiệm thu diện tích tưới, tiêu, cấp nước; biên bản thanh lý hợp đồng tưới, tiêu, cấp nước đối với đơn vị đặt hàng; đối với đối tượng dùng nước là hộ cần kèm theo bản kê diện tích tưới, tiêu có xác nhận của từng hộ và xác nhận của chính quyền cấp xã.

3. Bổ sung Điều 26 “Trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước cấp tỉnh”:

- Mục 1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm đôn đốc các huyện, thị, các đơn vị quản lý thuỷ nông rà soát, xác định diện tích tưới tiêu hàng năm, tổng hợp báo cáo, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Hướng dẫn, ban hành mẫu quy định về hồ sơ, chứng từ để thanh toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí.

- Mục 2. Sở Tài chính căn cứ diện tích tưới, tiêu được xác định hàng năm để lập dự toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí, trình Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Bộ Tài Chính và giao chỉ tiêu cho các đơn vị, địa phương thực hiện; hướng dẫn, đôn đốc thanh quyết toán, tổng hợp kết quả thực hiện kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1799/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoàng Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1051/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1051/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2012
Ngày hiệu lực07/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2015
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1051/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1051/QĐ-UBND năm 2012 quản lý khai thác bảo vệ công trình thuỷ lợi


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1051/QĐ-UBND năm 2012 quản lý khai thác bảo vệ công trình thuỷ lợi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1051/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
       Người kýNguyễn Hoàng Anh
       Ngày ban hành07/08/2012
       Ngày hiệu lực07/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2015
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1051/QĐ-UBND năm 2012 quản lý khai thác bảo vệ công trình thuỷ lợi

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1051/QĐ-UBND năm 2012 quản lý khai thác bảo vệ công trình thuỷ lợi